L'avanç del PDU Metropolità culmina el procés participatiu a Barcelona ciutat

Volver

| Tema: Participación

Barcelona acollirà l'última etapa del procés de participació ciutadana de l'Avanç del PDU metropolità. Ho farà en dues sessions a la Nau Bostik: la primera serà el 9 de desembre i tindrà un caràcter informatiu, mentre que la segona serà el 22 de gener i tindrà un format més propositiu. L'objectiu és donar veu a la ciutadania i ajudar a divulgar els continguts de l'Avanç del PDU metropolità. Els ciutadans podran debatre i fer aportacions a les propostes del futur Pla director urbanístic metropolità.


Aquesta és la cinquena sessió participativa, després de les de Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat, Cerdanyola del Vallès i Badalona. Al febrer hi ha prevista una sessió de retorn, en què s'exposaran els resultats recollits del procés de participació aportats per cadascun dels agents.

Els ciutadans podran debatre sobre diferents aspectes territorials que es troben a l'ordre del dia: quin serà el paper dels grans espais oberts de Barcelona- com ara Collserola o Montjuïc -dins la infraestructura verda metropolitana, la integració d'aquests espais naturals en els teixits urbans, o bé el rol de les platges com a espais que combinen diferents usos.
Pel que fa a l'àmbit del desenvolupament socioeconòmic, els assistents podran parlar de la transformació de la Zona Franca i altres polígons clàssics com el del Bon Pastor. De ben segur que el 22@ serà un referent i  punt de reflexió com a espai d'innovació i creació de nous llocs de treball.
L'accés a l'habitatge i quines conseqüències està tenint el fenomen de la gentrificació seran altres punts importants per tractar dins la taula de la cohesió social.
En referència als teixits urbans, els participants podran posar sobre la taula la ciutat policèntrica amb la creació d'altres centres més enllà de plaça Catalunya: Glòries, Sagrera o Sants, que s'estan convertint en centres emergents lligats també a l'activitat econòmica i a la mobilitat. En aquest sentit, el paper de les rondes com a gran infraestructura automobilística, la segregació de vies com el Morrot, la funció de les superilles o la pacificació d'alguns carrers com  importants seran els grans temes de debat dins d'aquest àmbit.
En paral·lel a les sessions presencials, s'han habilitat uns canals de participació en línia per fer aportacions telemàticament: un espai per a la recollida de suggeriments (https://urbanisme.amb.cat/participacio/suggeriments) i una enquesta (http://urbanisme.amb.cat/participacio/participa/en-linia).

Exposició "Metròpolis de ciutats"

Aquest pròxim dilluns 9 de desembre, coincidint amb el procés participatiu de l'Avanç del PDU metropolità a Barcelona ciutat, obrirà les portes l'exposició "Metròpolis de ciutats" a la Nau Bostik. Es tracta d'una mostra itinerant que pretén acostar el futur urbanisme metropolità a la ciutadania d'una manera fàcil, didàctica i pedagògica. Aquesta mostra estarà oberta al públic durant gairebé dos mesos.

L'exposició s'estructura en tres parts. La primera es materialitza en un audiovisual que mostra la realitat actual de l'àrea metropolitana de Barcelona i evidencia el canvi de paradigma metropolità, encaminat cap a un nou model de ciutat.
En el bloc central s'exposa la situació actual dels reptes urbanístics que es volen assolir des de diferents àmbits temàtics: el metabolisme urbà, la infraestructura verda, la mobilitat sostenible, les àrees d'innovació i centralitat, les àrees especialitzades d'activitat econòmica i els teixits residencials. Aquests conceptes tècnics es presenten a partir d'un conjunt de sis cartografies interactives, acompanyades de dibuixos explicatius, que il·lustren les idees més rellevants. Es pot viatjar per la infraestructura verda amb unes ulleres de realitat virtual, construir maquetes participatives i emportar-se com a record algunes de les postals sobre els teixits residencials.
El visitant també podrà trobar-hi "el mur de directrius": un panell interactiu amb diferents cubs mòbils que exemplifiquen les directrius urbanístiques plantejades en el procés de redacció del PDU, com ara la millora de la integració de les infraestructures o el reequilibri del teixit residencial a través de polítiques d'habitatge que ajudin a minimitzar les desigualtats socials.
La part final és una galeria virtual on s'exposen els projectes metropolitans realitzats en els darrers anys a diferents escales: la metropolitana, la supramunicipal i la local. Tots aquests projectes estan interrelacionats i són els que acaben conformant la metròpolis de ciutats.
Els ciutadans que vulguin aprofundir en els continguts de l'exposició, tenen l'oportunitat de sol·licitar visites guiades a través del correu electrònic contactepdu@amb.cat, de dimarts a diumenge, de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h, excepte els dies festius de Nadal.


Context

El període d'informació pública del PDU metropolità va començar oficialment el 26 de març del 2019, quan el Consell Metropolità va aprovar el document de l'Avanç d'aquest Pla director urbanístic, i finalitzarà el pròxim 31 de gener del 2020.

A banda de l'exposició itinerant i del procés de participació ciutadana, també s'estan portant a terme uns tallers de treball amb operadors, associacions i grups d'interès organitzats juntament amb el PEMB i un seguit de debats amb diferents col·legis professionals. L'últim debat amb el sector tècnic serà el pròxim 13 de gener del 2020 al Col·legi de l'Advocacia, on es parlarà del marc regulador i la governança metropolitana.