L'àrea d'Ecologia de l'AMB exigeix a Aigües de Barcelona que informi els usuaris de les irregularitats en la facturació durant el confinament

Volver

| Tema: Aigua

Les disfuncions de facturació de la companyia durant la crisi causada per la covid-19 han afectat unes 350.000 llars del territori metropolità, i han resultat en 7 milions d'euros cobrats en excés. L'Àrea d'Ecologia de l'AMB insta Aigües de Barcelona a acompanyar el procés de regularització dels rebuts amb una explicació detallada dels motius, que l'empresa ha atribuït erròniament a les taxes de residus incloses en la factura


El vicepresident de l'Àrea d'Ecologia de l'AMB, Eloi Badia, ha instat a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle de l'Aigua, per mitjà d'un decret a informar correctament tots els seus usuaris que en l'última factura rebuda, o en la propera que rebran, s'aplica la devolució de l'import que es va facturar de més per la regularització de les lectures estimades en una única factura.

Motius dels augments en el rebut


Actualment, al voltant del 60 % dels comptadors que Aigües de Barcelona té instal·lats al territori no disposen de lectura intel·ligent a distància i, per tant, la lectura depèn de la visita dels operaris de la companyia. Durant els mesos en què el confinament estava vigent, les lectures presencials no es van dur a terme.

En aquests casos, l'empresa va facturar als seus usuaris imports estimats segons el consum d'aigua del mateix període de l'any anterior. En general, durant aquells mesos, els usuaris van pagar un import menor al consum real, ja que la situació excepcional va provocar uns consums més elevats que els d'un any abans.

Acabat el període de confinament, Aigües de Barcelona va regularitzar el consum en el rebut, per cobrar d'acord amb els consums reals. Aquesta regularització no va prorratejar els imports que els usuaris devien al llarg dels mesos de confinament, sinó que es van acumular en un sol rebut, fet que en alguns casos va provocar un salt de tram de facturació, cosa que alhora va fer augmentar de manera notable i injustificada l'import de la factura.

Aquesta disfunció en el cobrament del rebut va afectar prop de 340.000 llars del territori metropolità, amb un total de cobraments en excés per valor de 7,4 milions d'euros.

Correccions en la facturació

El passat mes de setembre, el vicepresident d'Ecologia de l'AMB va exigir a Aigües de Barcelona solucionar els errors de facturació a tots els usuaris afectats, sense necessitat que aquests hagin d'interposar una reclamació. L'empresa ha regularitzat de manera individualitzada la situació en aproximadament 60.000 llars, i ha iniciat amb data 11 de novembre l'emissió de factures amb la devolució aplicada en els casos que calen, un procés que, segons la mateixa companyia, s'allargarà fins mitjans de gener del 2021.

Paral·lelament, l'Àrea d'Ecologia de l'AMB va demanar a Aigües de Barcelona enviar una comunicació a la ciutadania amb una explicació detallada del procediment de devolució dels imports facturats de més i dels períodes de regularització, una acció que l'empresa s'ha negat a dur a terme. Mes enllà d'això, l'Àrea d'Ecologia de l'AMB ha detectat que Aigües de Barcelona argumenta erròniament que l'augment en les seves factures es deu a les taxes de residus que es cobren juntament amb l'aigua.

Per aquest motiu, el decret signat per Eloi Badia exigeix a Aigües de Barcelona acompanyar el procés de retorn dels imports cobrats de més amb una explicació veraç, detallada i transparent de les irregularitats.

Prova: $provaURL