L'AMB aprova el projecte per ampliar els tractaments de la depuradora de Montcada i Reixac

| Tema: Aigua

Amb aquesta ampliació es millorarà la qualitat de l'aigua depurada a la instal·lació actual, ja que permetrà l'eliminació de nutrients (nitrogen i fòsfor).
El projecte garanteix el servei de l'EDAR en tot moment durant l'execució de les obres.
L'import destinat a les obres d'ampliació és de 13.738.236,44 € i serà aportat per l'ACA.

El Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat avui, de manera inicial, en el ple corresponent al mes de febrer, el projecte constructiu per ampliar la capacitat de tractament de la depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Montcada i Reixac. El projecte ha estat aprovat per tots els grups del Consell Metropolità excepte els grups Ciutadans i PP, que s'han abstingut.

Aquesta actuació preveu l'ampliació del reactor biològic (que contribueix a eliminar la matèria orgànica de l'aigua) en dues noves línies, idèntiques a les actuals, la qual cosa dotarà l'EDAR amb un total de 5 línies de tractament. Durant el procés, també s'implementarà un sistema anòxic/òxic, que permetrà l'eliminació biològica de nitrogen de l'aigua tractada. La incorporació d'aquests nous reactors fa necessària la construcció d'un nou decantador secundari, amb la funció de separar els fangs biològics de l'aigua tractada, que se sumarà als tres ja existents.

L'execució d'aquest projecte, que adequarà la planta a les necessitats de sanejament actuals, permetrà garantir la capacitat de tractament de 72.000 m3/dia, ja que aconseguirà eliminar nutrients de manera més eficient.

Porta oberta a la regeneració d'aigua

El projecte també inclou una reserva d'espai disponible, que preveu la futura construcció d'una fase de tractament terciari. Aquesta part del tractament, posterior a la depuració, permetria obtenir aigua d'una qualitat encara superior, que es podria destinar a altres usos, com ara la injecció als aqüífers subterranis, de manera que augmentaria la capacitat del recurs. L'AMB ja posa en pràctica aquesta tecnologia des del 2018 a l'EDAR del Prat de Llobregat. 

Finalment, també s'ha reservat l'espai necessari per a un futur centre de tractament de fangs mitjançant el procés de digestió anaeròbia.

Totes aquestes millores es construiran als terrenys actuals de la depuradora, sense necessitat d'afectar zones veïnes i garantint, al mateix temps, el funcionament de la planta durant l'execució de les obres. La inversió per a aquesta ampliació serà de 13.738.236,44 €, que aportarà l'Agència Catalana de l'Aigua gràcies a un conveni amb l'AMB. Està previst que les obres, un cop licitades, tinguin una durada de 21 mesos.

Enlaces relacionados
Equipamientos relacionados