El PEMB inicia el procés participatiu de Barcelona Demà, en el qual, de moment, s'han compromès a col·laborar 428 organitzacions del conjunt de la regió metropolitana

Volver

| Tema: AMB - Institucional

Aconseguir que un ampli ventall d'actors del conjunt de la regió metropolitana s'involucrin en el procés Barcelona Demà per a l'elaboració del Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic de la metròpolis dels 5 milions, és un dels principals objectius de l'associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB). La finalitat d'aquest pla és impulsar el progrés econòmic i social per reduir les desigualtats i la segregació urbana per primera vegada en el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona (RMB), sense perdre de vista, a més, el context d'emergència climàtica i les condicions del món després de la pandèmia. De moment, ja han mostrat el seu interès per participar-hi 428 organitzacions del conjunt del territori metropolità, una xifra que anirà augmentant i afegint més diversitat a mesura que avanci el procés.


Es debatrà al voltant de sis blocs, que descriuen diferents mirades que s'apliquen a la realitat de la regió metropolitana per analitzar-la i extreure'n els principals reptes de futur. Aquestes mirades suposen l'organització temàtica i d'enfocament dels continguts del procés Barcelona Demà. Són les següents:

  • Metròpolis resilient: amb els recursos bàsics garantits, més saludable i adaptable davant les incerteses.
  • Metròpolis pròspera: ofereix oportunitats per al desenvolupament econòmic i social per a totes les persones i territoris.
  • Metròpolis cohesionada: connectada, en xarxa i accessible, impulsa un progrés sostenible i inclusiu.
  • Metròpolis intel·ligent: vital i diversa, posa de relleu la recerca i la cultura com a eixos fonamentals per al seu desenvolupament.
  • Metròpolis multiescala: amb una governança complexa, que es projecta des de l'escala dels barris al conjunt del territori.
  • Metròpolis oberta: mediterrània, europea i de vocació global.
Així ho han explicat durant la roda de premsa de presentació del procés participatiu Barcelona Demà, que ha tingut lloc a l'Ajuntament de Barcelona i ha comptat amb les intervencions de Jordi Martí, president de la Comissió Executiva del PEMB; Oriol Estela Barnet, coordinador general del PEMB; Teresa Bermúdez, comissària del procés Barcelona Demà i coordinadora del programa d'habitatge de Sant Joan de Déu Serveis Socials, i Jordi Amat, comissari del procés Barcelona Demà i escriptor.

Els cicles metropolitans

El procés participatiu per a la metròpolis resilient, pròspera, cohesionada i intel·ligent s'estructura en el que hem anomenat "cicles metropolitans". Tots quatre cicles tindran la mateixa estructura i característiques:

Una durada de 3 setmanes per a cada metròpolis:
  • En la primera setmana tindrà lloc la jornada inicial, que servirà per posar les bases del debat posterior a la plataforma Decidim, que es durà a terme al CCCB. 
  • En la segona setmana, que tindrà per objectiu aprofundir en el debat, es faran les jornades territorials, en què s'incorporarà la mirada territorial al debat de les jornades inicials, i es duran a terme en una ciutat de la regió metropolitana.
  • En la tercera setmana tindrà lloc el tancament del cicle, amb un debat virtual en format fishbowl, que reunirà tots els actors que hagin participat en el procés al llarg de les tres setmanes. Aquest acte de tancament permetrà debatre, a través d'una conversa a moltes bandes, sobre les missions proposades i amb més adhesions a la plataforma Decidim.
Al llarg de les tres setmanes, i en paral·lel a les activitats obertes, tindrà lloc el debat virtual a través de la plataforma Decidim que ha habilitat el PEMB per aquest procés, on s'aniran penjant documents i vídeos de persones expertes, entre altres productes comunicatius.

Un procés amb la innovació al centre

Què distingeix Barcelona Demà d'altres processos?

El nou pla estratègic Compromís Metropolità 2030 no serà un pla típic. Serà un pla de tercera generació, en què el procés participatiu serà clau i s'utilitzaran metodologies, enfocaments i eines innovadores. Els principals components d'innovació que presenta el procés Barcelona Demà són:

1. La concreció en missions
Aquesta manera de fer permet mobilitzar un important nombre de recursos i actors, incloent-hi la ciutadania, per treballar de manera col·laborativa. La complexitat dels reptes actuals i futurs ja no es pot abordar des de l'execució de projectes que compten amb un nombre de participants limitat, uns recursos determinats i un horitzó temporal fixat. La idea de "missió" ofereix la possibilitat de mobilitzar la capacitat d'acció i transformació d'una gran multiplicitat i varietat d'actors, fins i tot de la ciutadania en general, de manera que els recursos també es multipliquen i diversifiquen.

Seguint aquest plantejament, institucions com la Unió Europea, per exemple, es plantegen objectius ambiciosos en l'horitzó 2030, com ara arribar a tenir 100 ciutats sense emissions, netes de gasos amb efecte d'hivernacle, o l'eliminació dels plàstics del mar. El Compromís Metropolità 2030, doncs, recollirà les missions que siguin adients per a l'escala de la regió metropolitana de Barcelona.

2. L'abast territorial: regió metropolitana de Barcelona
Per primera vegada en més de 30 anys d'història i després de cinc plans estratègics, s'adoptarà aquesta escala territorial. A la regió metropolitana de Barcelona (RMB) hi viuen cinc milions de persones i comprèn cinc comarques: Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf (amb aquestes dues darreres, s'incorpora la visió del conjunt del territori de la vegueria del Penedès).

Així mateix, els debats s'estendran a la resta de la província de Barcelona de la mà de la Diputació de Barcelona o a les terres gironines en col·laboració amb la Universitat de Girona, per tal d'incorporar-hi la perspectiva dels territoris veïns i analitzar-ne les interrelacions.

3. La implicació d'un ampli ventall d'actors de tot el territori metropolità: un procés per donar veu a tothom
El procés Barcelona Demà posa en valor la diversitat de mirades sobre la metròpolis i els seus reptes com a requisit fonamental per trobar noves respostes o fer que es posin en marxa les que han quedat només sobre el paper.

Durant la fase prèvia a l'impuls del procés participatiu, el PEMB ha estat fent la feina de detectar tots aquells actors que podrien estar interessats en el procés Barcelona Demà. El mapa d'actors és la recopilació de les principals entitats metropolitanes que han mostrat predisposició a participar tant en el procés Barcelona Demà com en l'elaboració del Compromís Metropolità 2030. A data d'avui, hi ha 428 organitzacions al mapa, i la xifra s'anirà ampliant a mesura que avanci el procés participatiu, perquè l'enquesta roman oberta i s'hi poden anar sumant a través de la plataforma Decidim. De moment, hi ha 70 organitzacions del món de l'acadèmia (universitats i recerca), 96 empreses, 8 mitjans de comunicació, 95 entitats vinculades a les administracions públiques i 165 organitzacions ciutadanes i del tercer sector del conjunt del territori.

4. La utilització de diversos instruments per a la participació digital
La participació en el procés Barcelona Demà tindrà un caràcter eminentment virtual, no només pels condicionants de la pandèmia, sinó per facilitar que s'hi pugui participar des de qualsevol racó de la regió metropolitana de Barcelona.

S'utilitzaran, en tot cas, diverses eines i mètodes de facilitació, integrats en la plataforma Decidim, per posar a l'abast de tothom les opcions adequades de participació. Igualment, s'establiran diverses col·laboracions amb altres institucions i organitzacions, que realitzaran activitats específiques (presencials o virtuals) i ajudaran a enriquir tot el procés.
Qualsevol persona, encara que no estigui registrada al mapa d'actors, podrà seguir els debats que es produeixin a la plataforma Decidim.

5. L'orientació a l'acció; del pla al compromís
Barcelona Demà és un procés que estarà orientat a l'acció i, per tant, no es limitarà a formular les missions, sinó que el mateix procés de definir-les anirà acompanyat de la incubació d'aliances i de projectes que permetin assolir-les.

Tenint en compte que el PEMB no té capacitat executiva per portar a terme els projectes que es defineixin ni tampoc existeix una administració o ens específic que tingui l'escala de la regió metropolitana de Barcelona com a territori de referència, la translació del Compromís Metropolità 2030 a l'acció dependrà precisament del grau de compromís adquirit prèviament pels actors participants, i per això resulta tan important la manera com s'enfoca aquest procés participatiu.

El valor afegit d'aquest procés participatiu, per tant, és que no només es busca la participació i les propostes en l'elaboració del nou pla estratègic, sinó que pretén aconseguir que tots els actors del conjunt de la metròpolis es comprometin a fer possible assolir-lo. Com? Mitjançant adhesions. Això vol dir que durant la fase de fer propostes, les organitzacions tindran l'oportunitat d'adherir-se a les que considerin més interessants, o bé mostrar el seu interès per implicar-se a assolir les missions. 

Un procés col·laboratiu

El procés Barcelona Demà no seria possible sense la col·laboració amb institucions com l'AMB, la Diputació de Barcelona o el CCCB.

L'AMB, com a principal institució vinculada al PEMB (comparteixen presidència), proporciona el suport bàsic material i de coneixement a tot el procés.

La Diputació de Barcelona contribueix a posar l'accent en la mirada des del conjunt del territori i col·labora en l'organització de les jornades que es portaran a terme en diverses ciutats de l'RMB.

El PEMB i el CCCB s'han aliat, de manera que el centre cultural serà la seu del conjunt de jornades inicials que faran possible l'inici del procés participatiu de cada un dels temes abordats.

També hi ha previstes col·laboracions amb la Fundació Catalunya Europa, per incorporar l'enfocament de la governança metropolitana, o l'associació deba-t.org, de la Universitat Pompeu Fabra, per incorporar un públic més jove als debats.

Tret de sortida: 28 d'abril

El 28 d'abril s'iniciarà el cicle de la metròpolis cohesionada, en un acte que tindrà lloc al CCCB. Es podrà assistir a la jornada de manera presencial (amb inscripció prèvia per controlar l'aforament i les distàncies) i també es podrà seguir per streaming.

Algunes de les qüestions sobre les que debatran les persones convidades són: Com podem disposar d'habitatge digne, adequat i assequible, i alhora articular una metròpolis cohesionada territorialment? Com podem avançar en la reconstrucció col·lectiva de l‘aigua i l'energia com a drets bàsics? Com podem complementar el reconeixement de drets bàsics amb un sistema de rendes garantides coordinat des de l'àmbit metropolità? 

Una de les ponents estrella serà Valérie Lenain, directora de Gestió Territorial i Urbanisme del Grand Paris, que parlarà de la seva experiència. Sorcha Edwards, secretària general de Housing Europe, serà una de les altres ponents internacionals. Representants de la Fundació Arrels, CCOO, Aliança contra la Pobresa Energètica, PIMEC, Carrers per a tothom i l'IGOP, entre d'altres, completaran el cartell.

S'obriran les inscripcions a mitjans d'abril.

Barcelona Demà
AMB
Prova: $provaURL