2a fase de millora paisatgística del camí fluvial del Llobregat a Molins de Rei

| Tema: Ríos

Aquest mes s'han iniciat les actuacions per millorar el camí del riu de Molins de Rei. Aquesta segona fase completa l'adequació de tot el front fluvial del municipi i del camí que va des de la riera de Vallvidrera fins al límit del terme municipal on es troba el gual inundable que connecta ambdós marges del riu Llobregat.

Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei, ha subratllat que "són unes obres que em fa molta il·lusió presentar, és un compromís que ja vam començar a treballar en el mandat 2011-2015", i ha afegit que "s'ha de considerar un dels objectius d'aquest govern, que vol preservar els espais naturals i posar-los a l'alçada del que es mereix la ciutadania".

Antoni Farrero, coordinador de l'Oficina Tècnica de Gerència de l'AMB, ha afirmat que "des de l'AMB es volen posar en valor aquest tipus de projectes, perquè són clarament metropolitans: van més enllà d'un municipi. Hem connectat municipis amb el riu i municipis entre municipis a través del riu". També ha contextualitzat aquest projecte dins la infraestructura verda metropolitana, fonamental per a la qualitat de vida dels 3,2 milions de ciutadans de l'àrea metropolitana. "Es tracta d'arreglar el camí del riu amb una amplada regular i amb dues cunetes verdes, aprofitant les escorrenties d'aigua per plantar-hi arbustos i vegetació", ha conclòs.

Amb l'adequació d'aquests 3 km i mig de camí, l'Ajuntament de Molins de Rei vol donar continuïtat a la primera fase executada del camí del riu Llobregat i condicionar tot el front fluvial, amb els objectius d'apropar el riu als molinencs, millorar la connexió natural entre la ciutat i el riu, potenciar la recuperació natural d'aquest espai fluvial i afavorir-ne la biodiversitat.

Aquesta millora es basa en el condicionament dels ferms existents deteriorats per l'ús o l'erosió, la gestió del desguàs de l'aigua provinent del reg i de la pluja i la millora de l'entorn natural del camí.

El nou camí fluvial tindrà una banda rodada de tres metres de tot-u (barreja de sorra de riu i rebuig de pedrera) i sauló (sorra resultant de la descomposició de granits), amb un pendent transversal d'un 2 % dirigit cap al riu Llobregat, que reduirà els moviments de terres.

Amb l'objectiu de solucionar els problemes que actualment presenta el ferm a causa de l'erosió, es construirà una cuneta verda en ambdós marges, que perfilarà els límits del camí i recollirà l'aigua de l'escorrentia. Aquesta aigua procedent de la pluja canalitzada a través d'aquestes cunetes verdes servirà per propiciar el desenvolupament de comunitats vegetals pròpies de vores fluvials, amb espècies com el freixe de fulla petita o el tamariu.

A banda de les cunetes verdes, la millora paisatgística també estarà marcada per la creació d'espais singulars on el camí sigui més ample, amb la col·locació de murs i basses que potenciaran la vegetació de ribera i incrementaran la biodiversitat de l'espai fluvial. A més, aquests seran espais de descans i disposaran de zones d'ombra, segregades del pas principal del recorregut.

La iniciativa neix de la voluntat de l'Ajuntament de Molins de Rei per donar continuïtat a l'eix de vianants i bicicletes que discorre al llarg del riu, de manera que la ciutadania pugui relacionar-se amb els espais fluvials. Aquest camí pacificat suma més de 30 km a cada banda al llarg del riu Llobregat.

Les obres, que es preveu que finalitzaran al mes d'abril, suposaran una inversió de 360.000 €, cofinançada entre l'Ajuntament de Molins de Rei i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

1a fase de millora del camí del Riu Llobregat

Entre l'abril i l'agost del 2015 es va portar a terme la primera fase de millora del camí fluvial, comprès entre el límit municipal del Molins de Rei, el Papiol i la riera de Vallvidrera, i amb una longitud d'uns 500 metres.

En primer lloc, es va unificar l'amplada del camí, amb una banda rodada de 3,5 metres, i es va construir una cuneta verda des de la vora fins a prop del riu. En segon lloc, es van retirar peces de formigó prefabricades a la cuneta lateral per transformar-la en una cuneta verda, permeable i amb més capacitat. D'aquesta manera, es va millorar el drenatge de l'aigua i es va potenciar la integració paisatgística.

Precisament, aquestes sortides de drenatge de la pluja han suposat una valuosa aportació d'aigua, que actualment es condueix directament al riu, amb unes basses creades entremig que han servit per afavorir la presència de vegetació de ribera.

Enlaces relacionados
Proyectos relacionados
 • Municipio:
  Sant Vicenç dels Horts
  Categoría:
  Vías y carreteras
  Fecha de ejecución:
  2015
  Estado:
  Realizado
Dónde
Marker
Gual inundable