128 milions de la UE per impulsar l'àrea metropolitana de Barcelona

| Tema: Relaciones internacionales

La Unió Europea ha cofinançat 73 projectes metropolitans durant l'actual mandat, com la ZBE, el pla de rehabilitació energètica d'habitatges, el Bicibox i la millora de la gestió de residus i dels espais fluvials. La inversió europea cobreix el 66 % del cost total dels programes, que s'acosta als 200 milions d'euros

AMB

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aconseguit durant l'actual mandat mobilitzar 128,52 milions d'euros en forma de subvencions europees, que ha destinat a 73 projectes, ja sigui a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dels fons Next Generation EU, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència o a través d'altres programes europeus i internacionals.

La inversió europea cobreix el 66 % del cost total dels projectes desenvolupats, que ascendeix a 194 milions d'euros. Amb aquesta inversió, l'AMB promou la millora dels serveis i les infraestructures de la metròpolis de Barcelona, i té com a objectius afavorir el pas cap a una economia baixa en carboni, transformar la mobilitat cap a un model més sostenible, digitalitzar el territori, protegir el medi ambient i millorar el patrimoni cultural i rehabilitar els habitatges obsolets que es troben a la metròpolis de Barcelona, entre d'altres.

Entre el 2019 i el 2023, l'AMB ha gestionat un total de 73 projectes subvencionats per la UE, i totes les àrees de l'ens metropolità hi han participat. D'aquests, 15 han estat finançats amb fons FEDER, 4 amb fons Next Generation EU i 54 a través d'altres convocatòries europees. Dels 73 projectes, l'AMB n'ha liderat 25 i ha participat com a sòcia en 48 més. Pel que fa a la implicació local, tots els municipis metropolitans han estat involucrats en els projectes de l'AMB, ja sigui de manera directa o indirecta.

A través d'un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'AMB rep finançament del fons FEDER per a 10 projectes, amb un pressupost total de 70,45 milions d'euros i una despesa subvencionable de 56,93 milions d'euros, de la qual l'AMB podrà arribar a recuperar un màxim del 50 %. Els projectes subvencionats són:
 

ProjectePressupost total (amb IVA)Despesa subvencionable (sense IVA)
1. Plataforma Smart Cities5.200.000 €4.297.520,66 €
2. Espais fluvials16.843.419,76 €13.920.181,62 €
3. LED a l'àmbit de les rondes13.800.234,65 €11.405.152,60 €
4. Zona de baixes emissions3.725.833,50 €3.084.928,52 €
5. Electrolineres2.305.050,00 €1.905.000,00 €
6. Instal·lacions fotovoltaiques7.169.711,01 €5.923.443,19 €
7. Bicibox1.873.566,09 €734.509,82 €
8. Bicivia5.842.041,00 €4.345.400,00 €
9. Parcs metropolitans2.850.000,00 €2.355.371,89 €
10. Patrimoni industrial i cultural10.845.675,20 €8.963.367,94 €
TOTAL70.455.531,21 €56.934.876,24 €


D'altra banda, l'AMB també ha rebut recursos FEDER per a projectes en l'àmbit de l'eficiència energètica i la mobilitat sostenible, a través de convocatòries gestionades des de l'Administració general de l'Estat i la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, han estat 5 projectes amb un pressupost de 2,75 milions d'euros i una subvenció d'1,10 milions d'euros.

Una nova tipologia de projectes que s'ha iniciat són els finançats a través dels fons Next Generation EU, que va posar en marxa la Unió Europea per tal de donar resposta a la situació de crisi econòmica i social generada per la pandèmia de la COVID-19. Aquest instrument està format principalment pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que en l'àmbit estatal es vehicula a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Els projectes metropolitans que fins ara han rebut finançament Next Generation EU són:

 

ProjectePressupost total (sense IVA)Subvenció
1. Ampliació de la zona de baixes emissions60.397.517,14 €40.000.000,00 €
2. Millora de les infraestructures per a la gestió dels residus metropolitans2.856.403,70 €2.035.869,50 €
3. Projecte de reconversió de l'Ecoparc 3 per al tractament de fracció orgànica de residus municipals9.978.315,32 €9.978.315,32 €
4. Programa d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges en l'àmbit metropolità37.796.684,00 €37.796.684,00 €
TOTAL111.028.920,16 €89.810.868,82 €


També hi ha 54 projectes que han estat finançats a través d'altres convocatòries europees. L'AMB hi participa a través de consorcis amb altres àrees metropolitanes, altres nivells d'administració, universitats, centres de recerca o empreses. Es tracta de projectes molt innovadors i que permeten realitzarproves pilot al territori metropolità.

Aquests projectes han tingut un pressupost de 10,36 milions d'euros, dels quals l'AMB ha rebut 9,14 milions d'euros de subvenció. Això suposa una aportació mitjana del 88,21 %. Alguns d'aquests projectes són:

 

 

  • ESPON METRO, una investigació comparativa sobre la gestió de la política de cohesió en vuit àrees metropolitanes europees.
  • RiConnect - xarxa URBACT, una unió de metròpolis europees que treballen sobre l'impacte de les infraestructures de mobilitat i que ha permès realitzar un pla d'acció integrat sobre la integració de la N-150 al pas per Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Barberà del Vallès.
  • NanoSen-AQM, que ha permès a l'AMB mesurar la qualitat de l'aire amb nanosensors mòbils. S'han fet proves a Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat i l'Hospitalet de Llobregat.
  • Metro Resilience, un projecte l'àrea metropolitana de Guadalajara (Mèxic) per promoure les estratègies de resiliència metropolitana, que permetrà mostrar el model de gestió de residus de l'AMB.

Documentos relacionados
Enlaces relacionados