Prehistoria de la propiedad privada

Portada
Tema:
Sociología
Público:
Tipo:
Divulgativo
Edición:
Libro
Soportes:
Electrónico

Prehistoria de la propiedad privada

Reseña
Sinopsis

Prehistoria de la propietat privada carrega contra alguns dels mites prehistòrics que es fan servir per justificar la desigualtat econòmica. Fonamentalment, contra la idea que la propietat privada és "natural" i que el seu origen es remunta al de la nostra espècie. Per això la tradició "propietarista" ha derivat tres creences centrals: que la desigualtat és inevitable, que la igualtat és incompatible amb la llibertat i que la propietat privada ve acompanyada d'un principi ètic inviolable que impedeix o limita el poder col·lectiu per gravar-la, regular-la o redistribuir-la.

Autor:
Karl Widerquist
Editorial:
Bauplan Books
Lugar y fecha:
Madrid 2023
Idiomas disponibles:
Castellano
DL:
M 7991-2023
ISBN:
9788409491155