Memòria 2019-2023

Acció de govern, gestió i serveis metropolitans
Persones caminat per un pas de vianants
Tema:
AMB
Público:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipo:
Informativo
Edición:
Anuarios y memorias
Soportes:
Electrónico

Memòria 2019-2023

Ver
Sinopsis

Aquesta publicació web recull les accions impulsades per l'AMB durant el mandat 2019-2023. La memòria s'estructura en sis grans àmbits de competències (territori, urbanisme, ecologia, desenvolupament social i econòmic, habitatge i mobilitat i transport) i quatre de relacionats amb els serveis de la mateixa entitat (administració metropolitana, acció internacional, presidència i transparència, i planificació estratègica). La Memòria de mandat informa sobre els projectes i serveis impulsats en el marc del Pla d'actuació metropolità (PAM) 2019-2023 i els compromisos amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Autor:
Idiomas disponibles:
Catalán