Estereotipos de género en el trabajo

Imatge de la portada de la publicació
Tema:
Mercat laboral
Público:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipo:
Divulgativo
Edición:
Libro
Soportes:
Papel

Estereotipos de género en el trabajo

Reseña
Sinopsis

L'objectiu del llibre és aportar respostes a la pregunta de per què no hi ha igualtat de gènere en l'àmbit laboral, tenint també en compte que l'educació secundària i postsecundària de les dones és igual a la dels homes. Més específicament, l'objectiu de M. Àngels Viladot i Melanie C. Steffens ha estat analitzar els factors i mecanismes que condueixen a la discriminació de les dones pel que fa a les seves carreres professionals.

Autor:
M. Àngels Viladot / Melanie C. Steffens
Editorial:
UOC
Idiomas disponibles:
Castellano
DL:
B 15716-2016
ISBN:
9788490643679