Projecte LIFE INFUSION

Volver

| Tema: Relaciones internacionales, Residuos

Recuperar recursos de les aigües procedents dels residus municipals

Ecoparc del Besòs de Montcada i Reixac


L'AMB i la fundació EURECAT han presentat recentment el projecte LIFE INFUSION. L'objectiu d'aquest projecte és millorar el tractament actual de les aigües residuals procedents de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) mitjançant un seguit de processos tecnològics que no destrueixin els nutrients d'aquestes aigües. A més de l'AMB i EURECAT la presentació també ha comptat amb els altres sis socis del consorci transnacional: Detricon (Bèlgica), AMIU (Itàlia) i Aqualia, Cogersa, EBESA i IRTA (Espanya).

El projecte vol demostrar la viabilitat mediambiental, tècnica i econòmica de la recuperació de recursos d'alt valor que podem trobar en aquestes aigües residuals com ara el biometà, el compost, biofertilitzants o aigua regenerada a través de processos biotecnològics menys consumidors d'energia que els processos actuals. Per fer-ho, implementarà aquesta tecnologia en dues plantes pilot: el dipòsit controlat de COGERSA a Gijón (Astúries) i l'Ecoparc del Besòs de Montcada i Reixac, del qual la Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l'AMB n'és la responsable.

LIFE INFUSION tindrà una durada de 4 anys i comptarà amb un pressupost total de 3.119.601 milions d'euros, cofinançats al 55 % per la Comissió Europea mitjançant el programa LIFE, dels quals 256.598 € seran gestionats directament per l'AMB.

Aquest projecte neix en un context en el qual es generen 1.300 milions de tones de residus sòlids urbans (RSU) al món, una xifra que s'espera que augmenti fins a 2.200 milions de tones de cara al 2025. Concretament, a l'àrea metropolitana de Barcelona es van generar 1,5 milions de tones de residus l'any 2018. A més, amb la nova Directiva marc de residus (2008/98/CE) de la Unió Europea, s'espera que la quantitat de FORM separada en origen creixi a finals de 2023.