Pla director de Cooperació 2020-2023

| Tema: Cooperación internacional

Més compromís amb els drets de les persones, l'emergència climàtica i la Mediterrània

Streaming de la presentació

El passat 9 d'abril es va fer la presentació pública del Pla director de cooperació internacional 2020-2023. El Pla fa un èmfasi especial en la garantia de drets humans, l'emergència climàtica i la Mediterrània. Com els plans posats en marxa anteriorment, el que ara s'ha presentat està basat en l'experiència de l'AMB en els àmbits de la cooperació internacional i en altres àmbits en què té competència i expertesa.

A la presentació hi va participar prop d'un centenar de persones provinents d'ajuntaments metropolitans, administracions públiques, ONG, sectors acadèmics i moviments socials. El Pla director de cooperació internacional 2020-2023 va ser aprovat pel Consell Metropolità el passat mes de novembre.

Compromís amb el 0,7 %

Durant la presentació, el vicepresident de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB, Ernest Maragall, va posar en relleu el model de cooperació de la institució i del pla director com una "cooperació amb visió metropolitana, centrada en les persones, transformadora, horitzontal i decolonial, tècnica, amb principis transversals, crítica i amb una mirada local i global alhora, i una cooperació concertada i coordinada".

Per la seva banda, el director de l'Àrea d'Internacional i Cooperació de l'AMB, Oriol Illa, i la cap del Servei de Cooperació Internacional, Maria Peix, van presentar l'avaluació del pla director anterior i van exposar els elements principals del nou.

D'acord amb el Pla, l'AMB es compromet a implementar estratègies que, de manera justa, contribueixin a la garantia de drets i la diversitat humana i preservin els ecosistemes naturals, l'equilibri en els recursos i, en darrera instància, que reverteixin el canvi climàtic. La tasca de l'AMB se centra en territoris urbans per tal d'avançar cap a metròpolis més justes i amb drets, inclusives, equitatives, segures i sostenibles.

Es mantenen les modalitats de cooperació, refugi, emergència i postemergència, i educació per a la ciutadania global, així com els territoris prioritaris: la Mediterrània, Mesoamèrica, Àfrica i els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

A la sessió també es va destacar que l'AMB manté el compromís de destinar com a mínim el 0,7 % dels seus recursos a la cooperació i que es dona continuïtat als eixos de cooperació establerts al Pla d'actuació metropolità 2019-2023.

Publicaciones relacionadas