Nous projectes a Síria

Volver

| Tema: Cooperación internacional

Alep rebrà articles d'emergència i a Kobani es millorarà l'accés a l'aigua potable

Imatge de la notícia


L'últim consell metropolità del mes de juliol ha aprovat dos nous projectes a Síria, un de protecció i assistència bàsica a Alep i un altre de millora del subministrament d'aigua potable a Kobani.

Aquestes dues noves iniciatives constaten el compromís de l'AMB per garantir els drets humans i la vida digna de les persones de Síria, el focus principal del refugi. D'aquesta manera, s'avança en el compliment de la prioritat del mandat 2015-2019: treball a la Mediterrània oriental enfocat en una doble estratègia. D'una banda, actuacions en països d'aquesta regió que acullen persones refugiades i, de l'altra, accions a Síria, el focus de la crisi de refugi a la Mediterrània a causa del conflicte armat.

Protecció i assistència bàsica a la població d'Alep

L'AMB entra a Alep per primera vegada juntament amb l'ACNUR, en un context encara força complicat. Malgrat que la situació de seguretat va millorar considerablement l'any 2017, encara resten força zones amb mines antipersona.

A la governatura d'Alep, a finals de desembre de 2017, hi havia més de 960.000 persones desplaçades internes, més de 440.000 retornades i més de 2 milions de residents en situació d'extrema vulnerabilitat.

Davant aquesta realitat, el projecte contribuirà al procés de protecció internacional i a avançar en la garantia dels drets de la població resident a Síria, en context de conflicte armat. Es preveu distribuir articles no alimentaris bàsics d'emergència com mantes, matalassets, estris de cuina i fogonets per tal de garantir els drets més bàsics de 2.000 persones en situació d'extrema vulnerabilitat i desprotecció. La distribució es farà seguint criteris de vulnerabilitat,  i es prioritzaran les famílies monoparentals i on les mares hi tinguin un rol protagonista i preferencial per tal de promoure l'apoderament i l'equitat entre dones i homes.

Garantir el subministrament d'aigua potable a Kobani

Aquest projecte, que es durà a terme amb Mitja Lluna Roja Kurda i la municipalitat de Kobani, té l'objectiu de garantir el dret d'accés a l'aigua potable i a la salut de 45.000 persones residents a Kobani (Kurdistan sirià).

La intervenció preveu rehabilitar la principal estació de bombeig d'aigua potable a la ciutat, greument malmesa durant els atacs per part de Daesh (ISIS) i els seus aliats el 2014 i 2015. Es preveu instal·lar dues noves bombes d'aigua i un nou sistema de control de l'estació, reparar la instal·lació elèctrica i reacondicionar l'edifici que allotja l'estació. També es revisarà el sistema de supervisió de funcionament i manteniment de l'estació i s'enfortiran les capacitats de l'equip tècnic municipal encarregat del cicle de l'aigua a Kobani.

El projecte tindrà un impacte positiu en la vida de la població més vulnerable com són les dones, els infants i les persones amb diversitat funcional, els col·lectius que més pateixen els talls de subministrament d'aigua i, per tant, són els que es veuran més beneficiats per aquesta millora en el sistema d'aigua potable. La iniciativa tindrà també un benefici per al medi ambient, ja que previndrà la sobreexplotació dels pous, que comportaria l'assecament dels aqüífers de la zona a mitjà termini.