La xarxa MedCités i Sant Cugat del Vallès

Volver

| Tema: AMB - Institucional

Participaran en el Pla Estratègic de Sousse (Tunísia) en un projecte finançat per la Diputació de Barcelona

Ciutat de Sousse
Ciutat de Sousse
El passat dia 10 de juliol la Diputació de Barcelona va acordar atorgar una subvenció de 28.800€ per a la impulsió i seguiment del Pla estratègic de la ciutat de Sousse al projecte presentat per l'associació AERYC (Africa América Europa de Regiones y Ciudades) i l'ÀMB, actuant com a Secretaria General de Medcités. La ciutat de Sant Cugat del Vallès també participarà en el projecte amb la realització d'un seminari formatiu i l'intercanvi de bones pràctiques.

El projecte aprovat té un pressupost global de 61.816,67€ i preveu la creació de grups i xarxes d'impulsió del pla estratègic i dels principals projectes de Sousse.

El projecte es realitzarà a partir de tres missions d'assistència tècnica, el desenvolupament de cinc plans d'actuació i l'esmentat seminari formatiu i intercanvi de bones pràctiques.

La xarxa MedCités té en l'elaboració i impulsió de plans estratègics una de les seves principals línies de treball. En aquest sentit, el Pla estratègic de Sousse es va elaborar en el marc del projecte USUDS (2011-2014), finançat amb fons del programa europeu ENPI-CBC-MED, liderat per l'ÀMB, que actua com a Secretaria General de la xarxa. MedCités.