L'Observatori Metròpolis es consolida

Volver

| Tema: Indicadores, Metropolis

Ha publicat sis issue papers i enguany presentarà un web d'indicadors metropolitans mundials

Mapa d'Àsia amb xinxetes


Amb una publicació sobre el finançament metropolità dels serveis i les polítiques públiques, l'Observatori Metròpolis ha completat el 2018 la seva col·lecció d'issue papers que aborden una sèrie de temàtiques i reptes contemporanis als quals els governs locals fan front en l'àmbit metropolità.

També té previst, per al mes de juny de 2019, presentar un espai de consulta dels indicadors metropolitans dels 51 membres de Metròpolis que durant el 2018 s'han recopilat i ara s'estan tractant.

L'Observatori Metròpolis és un projecte liderat i impulsat per l'AMB que va néixer a final de 2016. L'Observatori impulsa la reflexió sobre el fenomen de la metropolització al món i el relaciona a la implementació de les agendes globals.

El seu principal objectiu consisteix a oferir marcs de referencia per a les metròpolis en relació amb la necessitat d'incorporar la perspectiva metropolitana a la governança urbana.

Eixos de treball: publicacions i indicadors

El projecte s'estructura bàsicament sobre dos eixos de treball. D'una banda, en una col·lecció d'issue papers, que aborden les diverses tendències de la vida urbana a partir d'una perspectiva metropolitana. De l'altra, en un sistema d'indicadors metropolitans que, un cop estigui finalitzat, haurà de permetre comparar dades objectives sobre les realitats metropolitanes d'arreu del món.

La col·lecció d'issue papers de l'Observatori Metròpolis aborda una sèrie de temàtiques i reptes contemporanis als quals els governs locals fan front l'àmbit metropolità. En conjunt, es pretén que la col·lecció possibiliti construir una narrativa metropolitana global. El darrer any, l'Observatori ha aconseguit consolidar el projecte amb la publicació de quatre noves publicacions abordant diferents temàtiques des d'un enfocament metropolità, com l'urbanisme amb perspectiva de gènere; les oportunitats de la tecnologia de la cadena de blocs (blockchain) per construir una governança metropolitana; les finances metropolitanes, i les processos de gentrificació i pauperització dels espais metropolitans. Amb aquestes publicacions la col·lecció ja disposa de set exemplars, i té previst créixer amb quatre punts clau més durant el 2019 amb temàtiques com la digitalització i les estratègies d'internacionalització d'espais metropolitans, entre altres.

El sistema d'indicadors metropolitans és un projecte que Metròpolis ha treballat conjuntament amb la London School of Economics (LSE-Cities). Durant el 2018 amb la LSE-Cities hem definit una metodologia de treball i s'ha iniciat el treball de cerca de les dades a un total de 51 dels membres de Metròpolis d'arreu del món. El projecte actualment està en fase de tractament de les dades i la previsió és que durant el mes de juny es presentin públicament els resultats. El resultat final del projecte consistirà a construir un racó a l'espai web de Metròpolis on tothom, de manera oberta, pugui consultar les dades, comparar i creuar les dades de tots els espais metropolitans analitzats a través dels 38 indicadors que s'han definit en el projecte.  

Prova: $provaURL