El paper de la dona a Llatinoamèrica

Volver

| Tema: AMB - Institucional

Els reptes de Llatinoamèrica des de la perspectiva femenina

L'AMB ha signat amb la Fundació Casa Amèrica Catalunya el projecte "Amèrica és femení", que vol donar a conèixer els reptes de llatinoamèrica des de la perspectiva femenina en governança global, social, local i metropolitana.

El programa preveu una sèrie de conferències i jornades de treball amb la presència de representants de diferents ciutats, amb la finalitat de fer arribar figures femenines a posicions públiques en el món regional, especialment en ciutats i conurbacions metropolitanes.

Per això, el projecte representa una aliança estratègica d'objectius complementaris entre ambdues institucions (AMB i Fundació Casa Amèrica Catalunya) per la realització d'actuacions de cooperació pel desenvolupament en la zona geogràfica d'Amèrica Central i Carib, promovent l' intercanvi de bones pràctiques, el coneixement i la recerca sobre el reptes de desenvolupament humà sostenible en aquestes regions.

Les activitats del projecte s'estendran en un període total de 3 mesos, el qual s'iniciarà a partir de la signatura del conveni (09/09/14) i finalitzarà 30 novembre del 2014.

El pressupost total del projecte serà de 33.000€, 18.000€ dels quals seran aportats per l'AMB i 15.000€ per la Fundació Casa Amèrica Catalunya.

La signatura del conveni ha anat a càrrec del vicepresident de l'AMB, Jordi Portabella i del director general de la Fundació Casa Amèrica, Antoni Traveria

Documentos relacionados