Apostant per la ciutadania

| Tema: Educació ambiental

Campanya per acostar a tothom les activitats metropolitanes d'educació ambiental

Nens al parc

El programa d'educació ambiental Compartim un Futur ha iniciat una campanya per apropar les activitats del programa a tots els públics que no formen part dels col·lectius de formació reglada.

Per aquest motiu, des de finals de desembre, s'estan fent accions comunicatives per donar a conèixer l'oferta d'activitats i visites del Compartim un Futur a entitats, associacions, fundacions, centres socioeducatius, biblioteques, centres culturals... Aquesta tasca permet que moltes entitats descobreixin per primer cop el programa i que altres obtinguin el nou catàleg d'activitats.

El Compartim un Futur ofereix a aquestes entitats activitats sobre diferents temàtiques: cicle de l'aigua, recursos i residus, canvi climàtic, salut ambiental, mobilitat sostenible i territori i biodiversitat, així com exposicions que poden instal·lar-se fàcilment en qualsevol espai obert.

A través de biblioteques o centres culturals, entre altres espais, es pot arribar a sensibilitzar un públic molt divers ?des d'infants fins a gent gran? i estendre l'aprenentatge i el gaudi de l'educació ambiental fora de l'aula. 

Informació sobre les activitats

Enllaços relacionats