Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Tarifes

tarifes 2014

Tarifes Taxi 2014

Concepte  Euros
Baixada de bandera T-1 2,10
Baixada de bandera T-2 2,10
Baixada de bandera T-3 2,30
Km Recorregut T-1 1,03
Km Recorregut T-2 1,30
Km Recorregut T-3 1,40
Hora d'espera T-1 21,23
Hora d'espera T-2 21,70
Hora d'espera T-3 21,70

Suplements Euros
Aeroport (entrada/sortida) 4,20
Estació marítima Moll adossat (entrada/sortida) 4,20
Fira Barcelona Gran Via  Montjuïc 2 (l'Hospitalet)
Estacions de Sants, França i Nord  (sortida)
2,10
Vehicles de 7 places amb més de 4 passatgers (incloent tots els passatgers) 2,10
Nits especials (20:00 - 08:00 h)
23/VI  - 24/VI
24/XII – 25/XII
31/XII – 1/I
3,10


Altres conceptes Euros
Percepció mínima carreres origen aeroport incloent tots els suplements 20,00
Taxi emissora fins al lloc d'encotxament, preu màxim T-1 3,40
Taxi emissora fins al lloc d'encotxament, preu màxim T-2 4,20
Taxi emissora fins al lloc d'encotxament, preu màxim T-3 4,50
Percepció mínima carreres servei radioemissora 7,00

.