Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Tarifes

tarifes 2014

TARIFA TAXI ANY 2015

VIGENT A PARTIR DE LES 24:00 h del 19 de desembre de 2014

Concepte  Euros
Baixada de bandera T-1 2,10
Baixada de bandera T-2 2,10
Baixada de bandera T-3 2,30
Baixada de bandera T-4 39,00
Km recorregut T-1 1,07
Km recorregut T-2 1,30
Km recorregut T-3 1,40
Km recorregut T-4
Hora d'espera T-1 21,23
Hora d'espera T-2 21,70
Hora d'espera T-3 21,70
Hora d'espera T-4 0

Suplements
Euros
Aeroport (entrada/sortida) 3,10
Estació marítima Moll adossat (entrada/sortida) 3,10
Fira Barcelona Gran Via  Montjuïc 2 (l'Hospitalet)
Estació de Sants (sortida)
2,10
Vehicles de 7 places amb més de 4 passatgers (incloent tots els passatgers) 3,10
Maleta o similar superior a (>55X35X35 cm) 1,00
Nits especials (20:00 - 08:00 h)
23/VI  - 24/VI
24/XII – 25/XII
31/XII – 1/I
3,10


Altres conceptes Euros
Percepció mínima carreres origen aeroport incloent tots els suplements 20,00
Taxi emissora fins al lloc d'encotxament, preu màxim T-1 3,40
Taxi emissora fins al lloc d'encotxament, preu màxim T-2 4,20
Taxi emissora fins al lloc d'encotxament, preu màxim T-3 4,50
Percepció mínima carreres servei radioemissora 7,00

.

Tarifa interurbana 2015