Ordenanza Metropolitana de Publicidad

Volver
  • Capítol
    Capítol 2. Llicències per activitats publicitàries
    Artículo
    Article 4 - Caràcter de les llicències d'activitats publicitàries

Article 4 - Caràcter de les llicències d'activitats publicitàries


Les llicències per a la instal·lació i funcionament d'activitats publicitàries seran temporals, de caire limitat o indeterminat.
Perque una activitat publicitària sigui considerada de caire limitat serà imprescindible que tin­gui aquest caire l'activitat, el producte o el servei que s'ofereix al públic mitjançant el missatge publicitari; les altres activitats es consideren indeterminades.