Millora del camí del riu Llobregat, fase 2

Volver
Xuan Yin

El camí del marge esquerre del riu Llobregat enllaça amb tot el front fluvial del municipi de Molins de Rei i connecta amb la xarxa de camins. L'actuació facilita l'accés al riu i alhora recupera l'ecosistema fluvial i així s'afavoreix la biodiversitat de l'entorn.

Galería de imágenes

Ficha técnica

Fecha del proyecto:
Febrero 2018
Data inicio de la obra:
--
Data fin de la obra:
--
Fecha de ejecución:
Diciembre 2019
Municipio:
Molins de Rei
Superficie:
33.384 m²
Coste:
360.000,00 €
Autores:
Mireia Monràs Beltrán (AMB)
Dirección de proyecto:
Mireia Monràs Beltrán (AMB)
Dirección de obra:
Mireia Monràs Beltrán (AMB)
Colaboradores:
Eduard Llargués, Roser Garcia, César Jiménez, Montserrat Arbiol i Albert Puigdellívol (AMB)
Contratista:
VORACYS

Financiación

Programa d'inversions: PSG 1a convocatòria. Àrea Metropolitana de Barcelona 75 %; Ajuntament de Molins de Rei 25 %.

Descripción

El camí del marge esquerre del riu Llobregat enllaça amb tot el front fluvial del municipi i connecta amb la xarxa de camins. L'actuació facilita l'accés al riu i alhora recupera l'ecosistema fluvial i així s'afavoreix la biodiversitat de l'entorn.
Aquesta segona fase del projecte dona continuïtat al camí del riu Llobregat amb la voluntat de millorar l'accessibilitat al riu des de tot el municipi, reforçar la relació entre la ciutat i el riu i potenciar la recuperació de l'ecosistema fluvial per tal d'afavorir-ne la biodiversitat.

Es proposa un camí fluvial que consisteix en una banda rodada de 3 metres de tot‐u i sauló, amb un pendent transversal d'un 2 % dirigit cap al riu Llobregat. Aquesta manera de definir el camí s'estén al llarg de tot l'àmbit d'actuació i s'adapta al màxim al perfil longitudinal existent per minimitzar els moviments de terres i alhora corregir el ferm de tot el traçat. Per poder recuperar la vegetació de ribera, cal evitar futurs desmunts i sots, i conformar les cunetes, basses i motes per tal de garantir un bon desguàs i aprofitament de l'aigua.

El projecte de vegetació pretén implementar les condicions ambientals necessàries per al creixement òptim i el manteniment de la vegetació. Sempre es treballa amb espècies autòctones, pròpies de zones de ribera, per recuperar l'ecosistema fluvial.

Es configura la topografia per facilitar l'acumulació i la retenció d'aigua en els punts més baixos (cunetes i basses) i aprofitar els desnivells que proporcionen les motes per plantar-hi arbres en les parts més baixes. D'aquesta manera, la topografia i la vegetació conformen diferents graus d'humitat. 

Prova: $provaURL