Sistema de drenatge eficient

Categoría: Interés ambiental

Municipios: Ripollet

Sistema eficient de drenatge

Aquest sistema juga amb el relleu del terreny del parc, per mitjà de conques de recollida amb murs permeables , plataformes de cultiu amb capacitat per regular l'aigua de pluges intenses i la permeabilitat del terreny, per tal de regular l'aigua d'escorrentia i evitar velocitats elevades. Aquestes mesures permeten evitar el risc d'erosió. El sistema de drenatge condueix l'aigua a unes graveres de drenatge amb capacitat per regular l'aigua i transferir-la al sòl per difusió. D'aquesta manera, s'aprofita l'aigua d'escorrentia en el mateix parc i es redueix considerablement el vessament al sistema de clavegueram.

Equipamientos relacionados