Trasplantament d'Encephalartos

Volver

| Tema: Biodiversidad, Parques

Són espècies amenaçades del Jardí Botànic, algunes en greu perill d'extinció


Han finalitzat al Jardí Botànic de Barcelona les tasques de trasplantament de 9 exemplars d'espècies diferents del gènere Encephalartos. S'han traslladat en una altra zona de l'equipament on es podran desenvolupar en òptimes condicions. El gènere Encephalartos pertany a un grup de plantes amb un valor botànic excepcional, són espècies poc conegudes i representades que requereixen una preservació especial. Es consideren amenaçades i algunes, fins i tot, es troben en greu perill d'extinció.

Els treballs de trasplantament han estat planificats i organitzats de manera molt curosa per tal de fer-los en condicions de seguretat per a cadascun dels exemplars. El terreny on s'han plantat ha estat confeccionat especialment amb un material molt lleuger i drenant que evita l'acumulació d'aigua a les arrels i la conseqüent afectació per fongs que podrien provocar greus problemes. També s'ha escollit una zona amb un lleuger pendent per facilitar la sortida de l'aigua.

Tres exemplars es mantindran a la plaça singular on han estat sempre. Amb els trasplantaments realitzats es podran desenvolupar sense competència i aconseguiran el port desitjat per a aquest tipus de planta.

En total, al Jardí Botànic de Barcelona hi ha 12 exemplars d'Encephalartos, que van ser plantats l'any 1999 durant la construcció de l'equipament. Són una espècie originària de Sud-àfrica que data de fa uns 200 milions d'anys. Està protegida per la legislació i la seva comercialització està molt restringida. Totes les espècies d'aquest gènere estan dins la llista de màxima prioritat de Cites (Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre).

La col·lecció del Jardí Botànic de Barcelona és molt rellevant per la seva varietat d'exemplars. A més, contribueix a la preservació de les espècies vegetals per al futur i en fa divulgació per tal d'afavorir la sensibilitat ciutadana envers la natura i la biodiversitat. 

Galería de imágenes

Enlaces relacionados

Equipamientos relacionados