Radiografia del fons marí

Volver

| Tema: Cartografía, Platges

Es durà a terme un estudi per conèixer el procés de regressió de les platges del Besòs

L'AMB ha calculat la fondària de la part submergida de les platges metropolitanes del Besòs amb l'objectiu de conèixer en profunditat el comportament del litoral metropolità. L'objectiu final d'aquesta acció és saber què passa sota l'aigua per portar a terme actuacions futures que limitin la regressió del litoral. Aquest coneixement s'integrarà al Pla d'estabilització de les platges que l'AMB està portant a terme.

L'estudi s'ha realitzat a Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat i ha captat mesures fins a 15 metres de profunditat i en una franja de 400 o 500 metres de distància des de la línia de la costa. Aquestes franges són les que més varien en cas de temporals i, per tant, són les zones on es farien accions correctores per frenar el retrocés de la costa.

Aquesta diagnosi, que rep el nom tècnic de topobatimetries, s'ha fet utilitzant una embarcació equipada amb diferents instruments, com sondes que emeten ones sonores per detectar la presència de relleu submergit, i un GPS. També hi ha treballat un topògraf. A banda de la metodologia convencional, l'AMB ha fet una prova pilot amb un dron aquàtic amb l'objectiu de poder contrastar els resultats obtinguts.

Quan s'hagi acabat aquest treball de camp a les platges del Besòs, es processaran les dades informàticament per obtenir un model digital del fons marí. Les diferents profunditats s'expressaran amb colors i es podran visualitzar altres elements, com roques o espigons submergits.

Actualment, hi ha una col·laboració interadministrativa per tal d'obtenir una radiografia completa del litoral metropolità. L'Ajuntament de Barcelona també explora la costa de Barcelona ciutat, mentre que el Port de Barcelona ho fa al litoral metropolità sud des del delta del Llobregat.

Aquesta acció duta a terme pel Servei de Cartografia de l'AMB és realitzarà de forma anual, per tal de conèixer l'evolució de la dinàmica submergida de la costa i les afectacions que van provocant els temporals, ja que aquestes batimetries, permeten observar els llocs on els ulls humans no poden arribar.

L'AMB posarà a disposició el model digital a través del Geoportal de cartografia, que serà descarregable de manera gratuïta.

Galería de videos

Prova: $provaURL