Informe de conjuntura 2021

Dades de la mobilitat i de l'entorn socioeconòmic metropolità
Portada
Tema:
Informe de conjuntura
Fecha de publicación:
Autor:
Direcció: Mobilitat i Transport de l'AMB. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Colaboradores:
ATM / B:SM / IMET / FGC / SCT /TMB / RENFE

Informe sobre mobilitat i entorn socioeconòmic

Descargar

Descripción

Aquest informe recull dades de conjuntura (econòmiques, socials, de mercat de treball, etc.) i dades sobre mobilitat a l'àrea metropolitana (transport públic col·lectiu, taxi, vehicle privat, bicicleta, mercaderies, etc.). La sèrie temporal de la majoria d'informacions s'inicia l'any 2004 i té l'objectiu de donar a conèixer l'evolució dels principals indicadors de mobilitat i les variables conjunturals (socials, econòmiques, etc.) que hi puguin tenir relació, per disposar d'una font d'informació important per gestionar i planificar la xarxa de mobilitat i serveis futurs.

Els dos darrers anys, la mobilitat ha estat clarament afectada pels efectes de les restriccions, les limitacions i les prohibicions establertes en diferents activitats a causa de la pandèmia de la covid-19. Aquests efectes son ben visibles en els diferents indicadors i dades. Excepcionalment, les taules amb indicadors de demanda d'aquest informe recull valors des de l'any 2019, que permet comparar la variació entre el període pre-pandèmia (any 2019), el període pandèmia (any 2020) i l'inici de la post-pandèmia (any 2021).

Autor:
Direcció: Mobilitat i Transport de l'AMB. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Colaboradores:
ATM / B:SM / IMET / FGC / SCT /TMB / RENFE
Lugar:
Barcelona
Fecha de publicación:
01/06/2021
Idiomas disponibles:
Catalán
Enlaces relacionados