Ecoparc 3 Sant Adrià de Besòs

Planta de tractament mecànic i biològic de residus municipals que funciona com a element preliminar de la planta integral de valorització de residus (PIVR).

Municipio: Sant Adrià de Besòs

Capacitat: 192.000 t/any

Localización: Carrer de la Pau 3-5 Sant Adrià de Besòs

Què fa?

Els ecoparcs són equipaments ambientals de tractament mecànic biològic (TMB), que tracten les fraccions dels residus municipals que contenen matèria orgànica.

En aquest cas s'ocupa de la fracció resta (els residus no recollits selectivament) que pot contenir entre un 30 % i un 40 % de matèria orgànica.

D'aquests residus s'extreuen tres recursos:
  • Materials reciclables, per exemple vidre, paper, envasos de plàstics i metall...
  • Energia, en forma d'electricitat i d'escalfor.
  • Digestat de resta, amb possibilitat d'ús en obres públiques, canteres i restauracions.
Aquest equipament dóna servei als municipis del Barcelonès i també a altres municipis propers de l'àrea metropolitana.

Què tracta?

L'Ecoparc 3 fa el tractament de la fracció resta, és a dir, dels residus que no s'han recollit selectivament i que poden contenir encara entre un 30 % i un 40 % de matèria orgànica.

Tractament mecànic:

Des de les fosses de recepció, els residus es carreguen a la cinta d'alimentació del procés. La tria de materials reciclables i la separació de la matèria orgànica es fan a través de dues línies de selecció semi automatitzada i controlada remotament des de la sala de control. Componen l'equipament de triatge primari, garbells rotatius, separadors balístics, separadors magnètics, separadors de film, cabines de triatge secundari, classificadors automàtics i separadors inductius.

Finalment, el rebuig resultant de tot el procés es destina a la línia de valorització energètica mitjançant una cinta subterrània.

Tractament biològic:

La matèria orgànica obtinguda del procés de selecció se sotmet a pretractament. La suspensió resultant es fa passar per una trampa de sorres i uns hidrociclons amb l'objectiu d'extreure'n tots els materials impropis que encara conté, tant pesants com flotants. Posteriorment, s'introdueix en dos digestors on tenen lloc les reaccions de fermentació de la matèria orgànica.

Com a resultat d'aquest procés s'obté un gas ric en metà i una resta de material digestat.

Com funciona?

El biogàs produït queda acumulat en la part superior dels digestors des d'on es va extraient. Una part es comprimeix i es reintrodueix dins el tanc de manera que se'n garanteix agitació constant i s'evita la precipitació de materials en el dipòsit.

Mitjançant tres motors es produeixen 22 GWh/any, aproximadament la meitat dels quals es destinen a autoconsum i l'altra meitat s'exporta a la xarxa elèctrica.
Localización
¿Cómo ir?
Transportes en las inmediaciones de...