Preservació de la capa d'ozó

Volver

| Tema: Cambio climático, Contaminación

Recursos metropolitans per facilitar la recollida de residus que generen CFC

El 16 de setembre se celebra el Dia Internacional per a la Preservació de la Capa d'Ozó i l'AMB s'hi suma amb dues línies d'actuació. D'una banda, oferint recursos per facilitar la recollida de residus que generen clorofluorocarburs (CFC), a través d'una extensa xarxa de deixalleries; de l'altra, promocionant un ús sostenible d'aquests aparells amb accions d'educació per a la sostenibilitat.

En la mateixa línia, el PMES ofereix una visita guiada a les deixalleries municipals que permet saber com funcionen aquests equipaments, què s'hi pot dur i què es fa amb els residus que hi arriben.

La capa d'ozó és una zona d'alta concentració de d'ozó que actua com a protectora enfront dels rajos solars i permet, en conseqüència, preservar la vida del planeta. Tanmateix, aquesta està amenaçada perquè hi ha gasos amb molècules de clor que minven aquesta capa, ja que el clor es combina amb l'ozó i el destrueix. El clor es fa servir en la fabricació aerosols, frigorífics, aparells d'aire condicionat i aïllants. Per tant, fer una gestió responsable d'aquests aparells quan esdevenen residus és una necessitat.

El Dia Internacional per a la Preservació de la Capa d'Ozó es va crear en commemoració de la signatura del Protocol de Mont-real, dissenyat per protegir la capa d'ozó fomentant la reducció de les substàncies que en provoquen la seva reducció, com ho són els clorofluorocarburs (CFC).


Enlaces relacionados