Preservació de la capa d'ozó

Volver

| Tema: Cambio climático

Recursos metropolitans per facilitar la recollida de residus que generen CFC

El 16 de setembre se celebra el Dia Internacional per a la Preservació de la Capa d'Ozó i l'AMB se suma a dues línies d'actuació: per una banda, oferint recursos per facilitar la recollida de residus que generen clorofluorocarburs (CFC) a través d'una extensa xarxa de deixalleries i, per l'altra, promocionant un ús sostenible d'aquests aparells amb accions d'educació per a la sostenibilitat. En aquesta línia el PMES ofereix una visita guiada a deixalleries municipals que permet saber com funcionen, què s'hi pot dur i què se'n fa dels residus que hi arriben.

Informació sobre la visita a les deixalleries


El Dia Internacional per a la Preservació de la Capa d'Ozó –enguany celebra el seu 30è aniversari– es va crear en commemoració de la signatura del Protocol de Montreal, dissenyat per protegir la capa d'ozó fomentant la reducció de les substàncies que en provoquen la seva reducció, com ho són els clorofluorocarburs (CFC). La reducció de la concentració d'ozó a l'estratosfera (on es troba la capa d'ozó) suposa un augment de la radiació ultraviolada solar que arriba a la superfície de la terra, i aquesta exposició té conseqüències en la salut de tots nosaltres.