Balanç del PMES en el curs escolar 2015-2016

Volver

| Tema: Educación ambiental

La participació ha estat de més de 41.000 persones tant escolars com adults


A la temporada del curs 2015-2016 del Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat (PMES) hi han participat un total de 41.316 persones, tant de l'àmbit d'escolars (31.916 alumnes) com d'adults (9.400 participants). El Programa segueix creixent amb un augment d'un 7% respecte del curs 2014-2015.

Les activitats amb més participants han estat les relacionades amb l'eix temàtic de recursos i residus amb 14.771 participants (planta integral de valorització de residus de Sant Adrià de Besòs o la planta de Triatge d'envasos de Gavà-Viladecans). Seguides per les activitats del cicle de l'aigua amb 11.007 persones (depuradora de Sant Feliu de Llobregat o la depuradora del Prat de Llobregat). També cal destacar l'eix de salut ambiental, amb 5.425 participants.

A més del públic escolar, destaca l'alta participació de públic de formació especialitzada que completen la seva formació, de públic familiar que pren part en activitats de les jugateques ambientals als parcs metropolitans o en esdeveniments més concrets, com ara la Setmana de l'energia o la Setmana de prevenció de residus.

Les activitats s'han concentrat sobretot en el segon i tercer trimestre del curs i cal mencionar que la majoria de municipis metropolitans hi han participat de manera activa.

Enlaces relacionados