Canvi demogràfic, envelliment i metròpoli

Gent gran a la plaça
Tema:
Atención social
Ámbito:
Àmbit metropolità
Fecha de publicación:
Autor:
IERMB
Colaboradores:
Centre d'Estudis Demogràfics

Estudi

Descargar

Descripción

Aquest estudi presenta una diagnosi de l'envelliment a la metròpoli de Barcelona. Per fer-ho s'ha adoptat una mirada multidimensional que inclou l'àmbit demogràfic, la situació sòcio-econòmica, l'habitatge, l'entorn residencial, la mobilitat quotidiana, la salut o les relacions socials.

Enlaces relacionados
Prova: $provaURL