1.4.8 Aplicacions incorrectes

Volver
La marca té unes mides i proporcions relatives determinades pels criteris de composició, jerarquia i funcionalitat. En cap cas es faran modificacions d'aquestes mides ni s'aplicaran de forma incorrecta.

Prova: $provaURL