4.C.7 Firma de correu electrònic

#calc_profunditat ($profunditat_actual $titol.getData() $index_separador)