Oficials multi-funció

Volver

Convocatòria de procés públic per a la constitució d'una borsa de treball d'oficials multi-funció, del grup C, subgrup C2, nivell 12 de complement de destinació, per prestar serveis al Servei de Seu Social de la Direcció de Serveis Generals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipo: Bolsa de trabajo
  • Número expediente: 901017/18
  • Período de presentación de solicitudes: Del al 9-14

Enlaces relacionados

Prova: $provaURL