Expediente 900459/17 (LOT 2)

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Servei de repartiment de les targetes metropolitanes de tarificació social i ambiental del transport (LOT 2: Targeta rosa metropolitana i rosa reduida a la resta de municipis)
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL
Prova: $provaURL