Expediente 901212/18

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Servei de la gestió i realització de les activitats de dinamització a actes públics als parcs i platges metropolitanes - LOT 1
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
9.900,00 €
Empresa adjudicataria:
ANNA RIERA FONOLLÀ
Órgano de contratación:
Gerència
Fecha de firma:
Prova: $provaURL