Important increment en els viatgers del transport públic metropolità

Volver

El transport públic metropolità registra 57,3 milions de viatgers al setembre de 2016, un 5,8% més que el mateix mes del 2015.


El creixement de l'ús del transport públic és imparable. Concretament, durant el mes de setembre del 2016, un total de 57,3 milions de viatgers han utilitzat el sistema de transport públic de metro i autobús (gestió directa i indirecta) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), volum que representa un increment total del 5,8% respecte al mateix mes del 2015.

"Aquest creixement implica que, comparant els mesos de setembre de 2015 i de 2016, hem incorporat més de 3 milions de nous passatgers mensuals", explica Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, incidint en la forta pujada que ha experimentat el transport públic després de la tornada de vacances. "Això suposa més de 100.000 nous viatgers diaris al setembre de 2016", ha destacat Poveda, fent una valoració molt positiva.

El creixement s'emmarca en un moment conjuntural de millora i reactivació econòmica, amb un increment de la mobilitat laboral obligada. Tot plegat, combinat amb la millora continuada del servei que ofereix el transport públic metropolità. Cal afegir, però, que el calendari no és homogeni i hi ha diferències de nombre de dies festius entre els dos mesos de setembre. És a dir, que s'han de tenir en compte els efectes derivats de la distribució de dies feiners i festius.

La taula següent mostra l'increment de viatgers entre setembre de 2015 i setembre del 2016, tant dels serveis de gestió indirecta, prestats a l'AMB per operadors privats, com de les xarxes de metro i autobús operades per TMB.

Setembre 2016 Setembre 2015 Increment Absolut %
Gestió directa 49.696.910 47.122.902 2.574.008 5,5%
Gestió indirecta 7.618.595 7.034.393 584.202 8,3%
Total AMB 57.315.505 54.157.295 3.158.210 5,8%

Xarxa de metro i autobús de gestió directa (TMB)

La tendència de l'evolució de viatgers a la xarxa de metro i autobús de TMB ha continuat creixent, amb un total de 49,7 milions de viatgers el mes de setembre de 2016. En conjunt, i comparant els mesos de setembre del 2015 i del 2016, les línies de gestió directa de bus i metro han guanyat 2,57 milions de nous viatgers aquest mes de l'any, és a dir un increment del 5,5% entre setembre del 2015 i setembre del 2016.

Analitzant-la individualment, la xarxa de metro ha experimentat un increment del 2,1% respecte a l'any anterior: s'hi han fet 670.160 viatges més el setembre del 2016 que el mateix mes del 2015.

Pel que fa als autobusos regulars de TMB, han experimentat un espectacular augment del 12% respecte al setembre anterior. S'han guanyat quasi 1,8 milions de viatgers, passant dels 14.772.148 viatgers al setembre del 2015 als 16.544.534 viatgers al setembre de 2016.

En conjunt, els serveis integrats tarifàriament (metro i autobús de TMB) han enregistrat un increment del 5,2%, mentre que els no integrats (Bus Turístic i Tramvia Blau) han experimentat un creixement del 25,7%, és a dir, 131.462 nous viatgers.

Setembre 2016 Setembre 2015 Absolut %
Xarxa autobús TB 16.544.534 14.772.148 1.772.386 12,0%
Xarxa metro 32.509.950 31.839.790 670.160 2,1%
Subtotal Serveis integrats 49.054.484 46.611.938 2.442.546  5,2%
Bus Turístic  634.981  491.227 143.754 29,3%
Tramvia Blau 7.445 19.737  -12.292 -62,3%
Subtotal Serveis no integrats 642.426  510.964 131.462 25,7%
Total Gestió Directa  49.696.910 47.122.902 2.574.008 5,5%


Serveis d'autobús de gestió indirecta (operadors empreses privades)

Un altre creixement espectacular que han revelat les dades de mobilitat del mes de setembre, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, ha estat el dels serveis de gestió indirecta de l'AMB, que han registrat un increment de viatgers del 8,3%.

Amb 584.202 nous viatgers més durant el mes de setembre del 2016, s'ha accelerat la tendència del darrer any, de manera que els serveis de gestió indirecta han arribat a aconseguir més de 7,6 milions de viatgers.

Si del servei de bus de gestió indirecta ens fixem només en els serveis integrats tarifàriament, el creixement arriba al 10,2%.

Setembre 2016 Setembre 2015 Absolut %
Serveis Integrats 6.723.748 6.099.098 624.650 10,2%
Serveis No Integrats  894.847 935.295 -40.448 -4,3%
Total Gestió Indirecta 7.618.595 7.034.393 584.202 8,3%


Evolució de viatgers per territoris (gestió indirecta)

Pel que fa als serveis integrats, si comparem els mesos de setembre del 2015 i del 2016, podem destacar els increments següents:

• Els serveis diürns en l'àmbit del Baix Llobregat han tingut un comportament positiu, amb increments entre el 3,9 i el 26,1%, com el servei de les línies urbanes d'Esplugues i Sant Just (16,2%), el servei de l'Hospitalet i el Prat (9,5%), el servei de l'àmbit de Gavà i Viladecans (3,9%), les línies urbanes de Sant Feliu (13,1%), el servei de l'àmbit de Sant Boi, Sant Joan Despí i Cornellà (11,5%) o el del servei de Castelldefels (6,7%). També ha crescut la línia que uneix el Prat amb el polígon industrial Pratenc i la ZAL (26,1%) i la línia 88 del Port de Barcelona (25%).
• El servei diürn del Barcelonès Nord ha experimentat un increment de viatgers del 12%.
• Els serveis diürns prestats a la ciutat de Barcelona han tingut també resultats positius.
• El servei Horta-Gràcia ha incrementat els viatgers en un 15,1% i el de Nous Barris, en un 6,6%.
• En els serveis nocturns s'observa un creixement de passatge al Baix Llobregat (1,1%) i, encara més important, a Barcelona i el Barcelonès Nord (15,4%), xifres que consoliden l'augment continuat de passatgers dels darrers anys.

Prova: $provaURL