Projecte ASIMA-Tunis

| Tema: Relaciones internacionales

L'AMB i MedCities acompanyaran la ciutat de Tunis en la definició de la seva estratègia de desenvolupament urbà

Ciutat de Tunis

MedCities i l'AMB, conjuntament amb l'Ajuntament de Tunis, iniciaran properament el projecte ASIMA-Tunis, que té com a objectiu reforçar la governança multinivell a la ciutat mitjançant l'articulació dels actors metropolitans al voltant d'una estratègia de ciutat.

El projecte, que es desenvolupa dins del programa Local Authorities: Partnerships for sustainable cities de la Commissió Europea (EuropeAID), té un pressupost de 2,6 milions d'euros i una durada de 48 mesos.

ASIMA-Tunis acompanyarà la ciutat de Tunis en la definició del seu pla estratègic per fer front als reptes metropolitans de desenvolupament sostenible i els vincularà a l'Agenda 2030. També preveu reforçar les capacitats de l'Ajuntament de Tunis en la posada en marxa de polítiques per fer front als reptes mediambientals de la ciutat relacionats amb la gestió de residus, tot promovent l'economia circular i la seva valorització.

Per aconseguir aquests resultats, el projecte promourà la cooperació entre ciutats i posarà en valor els intercanvis promoguts per la xarxa MedCities per tal de crear associacions de llarga durada entre alguns dels seus membres i la ciutat de Tunis. En aquest sentit, el rol de l'AMB, sòcia del projecte, és clau per transferir coneixement i experiència tant en la gestió de residus com en la planificació estratègica metropolitana. També s'hi preveu la implicació de l'Ajuntament de Barcelona, a més d'altres metròpolis mundials, vinculades al projecte a través de la xarxa Metròpolis. 

Dónde
Marker
Ciutat de Tunis