Conferència: Les Àrees metropolitanes a la futura política de cohesió

Volver

| Tema: Cohesió social, Relaciones internacionales

Tipo: Internacional i cooperació

Imatge del seminari


L'objectiu de la conferència ha estat posar en valor el paper de les grans ciutats i àrees metropolitanes en la política de cohesió de la UE i en la gestió dels Fons Estructurals. El debat ha permès avaluar la contribució de les àrees metropolitanes a la implementació de les polítiques i fons de la UE, així com definir el paper que les metròpolis volen jugar en la propera política de cohesió més enllà del 2020.

Prova: $provaURL