Accessos directes:

Petjada del carboni

La petjada del carboni és el concepte que s'usa per identificar l'impacte ambiental en forma d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) que deixa l'activitat humana. La unitat de mesura emprada són els kg de CO2 equivalent. Pel que fa a l'AMB, es tracta de la petjada relacionada amb les emissions de totes les instal·lacions i serveis de la seva competència.

Certificacions i informes

L''AMB disposa de la certificació ISO 14.064 de la petjada del carboni de les instal·lacions i serveis inclosos en la seva estratègia per reduir el CO2. El certificat fa referència al període 2011-2013.

Actualment, l'Estratègia comprèn 52 empreses, de les quals s'ha fet un mostreig in situ de les 23 instal·lacions que més aporten al pes de la petjada de carboni, auditant així el 86% del total de les emissions de CO2.

Fins aquest moment s'ha reduït aproximadament un 5 % anual les emissions i un 14% global entre 2011-2014, amb l'objectiu d'arribar a un 10% de reducció global a la petjada a 31 de desembre de 2015.

Descarregar la certificació ISO 14064


 • Informes
 • Empreses auditades
  • Oficines de la seu institucional de l'AMB.
  • Institut Metropolità del Taxi (IMET).
  • MOHN Autocars, S.L.
  • T.U.S.G.S.A.L.
  • Manteniment i Conservació de Rondes (Consell Comarcal Barcelonès).
  • Parcs Besòs (URBASER, S.A.).
  • Parcs Llobregat (CESPA).
  • Manteniment de platges (Coptalia).
  • Aigües del Prat S.S. (APSA).
  • Aigües de Castellbisbal empresa mixta S.L. (AICSA).
  • Sociedad Regional de Abastecimientos de Agua, S.A.U. (SOREA).
  • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A (subministrament).
  • EDAR de Besòs (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).
  • EDAR del Prat de Llobregat (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A.
  • EDAR de Montcada (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).
  • EDAR de Sant Feliu (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).
  • EDAR de Gavà (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).
  • Ecoparc de la Zona Franca (Ecoparc de Barcelona SA).
  • Ecoparc de Montcada i Reixac (Ecoparc del Besòs SA).
  • Ecoparc de St. Adrià (Ecoparc del Mediterrani SA).
  • Ecoparc dels Hostalets de Pierola (Ecoparc de Can Mata SL).
  • Planta de Valorització energètica (TERSA - Tractament i seleccio de residus SA).
  • Planta de triatge de Gavà (Selectives Metropolitanes, S.A.).

Puja

Compensacions

Certificat global. Any 2014

Puja

Mètode de càlcul

El 2014, la petjada global de les instal•lacions i empreses de l'AMB suma un total de 822.708 t CO2eq, un 14% menys que el 2011 (960.621 t CO2eq). Els sectors que més han reduït la seva petjada són aigua i oficines de la seu institucional amb un 18% i residus amb un 15%.

El càlcul d'emissions de GEH de l'AMB es basa metodològicament en la norma ISO 14064-1:2012, que estableix el protocol de càlcul de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH). Com a eina de càlcul s'utilitza la metodologia de la Guia de càlcul d'emissions de GEH de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de Catalunya, així com la seva calculadora.

Puja

Resultat del càlcul

Resultats de gestió del carboni de les diferents instal·lacions i organismes i companyies concessionàries de serveis de l'AMB.

Dins del porcés de millora de la qualitat de les dades, per a les del 2014 s'ha fet un recàlcul amb factors d'emissió millorats, amb una auditoria interna molt precisa i amb les directrius de l'auditoria externa per afinar les dades.Puja