Serveis a la ciutadania

icona

Es reprèn l'atenció ciutadana presencial i es limita als horaris i condicions que s'indiquen a continuació.

Formulari de contacte AMB
Oficina del Registre i Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Registre
Dies laborables de 10 a 12 hores.
Per presentar sol·licituds es demana que es faci un ús preferent de la instància genèrica electrònica
Aquest ús és obligatori per a les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els col·lectius professionals que requereixen la col·legiació obligatòria (notaris i registradors de la propietat i mercantils, entre altres), els  qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració, i els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic (article 14 de la Llei 39/2015)

OAC
A partir del 18 de maig, de 9 a 14 hores, els dies laborables únicament amb cita prèvia, que es pot sol·licitar al telèfon 674 792 397.
El dia 31 de desembre l'OAC romandrà tancada.

Adreça de les oficines de Registre i Atenció ciutadana:
C. 62, 16-18, Zona Franca
08040 Barcelona

Puja
Ocupació pública
Queden ajornades fins a nou avís totes les convocatòries de selecció de personal. No es realitzarà cap més tràmit fins que finalitzi l'estat d'alarma.

Les persones que participin o que hagin sol·licitat participar en processos selectius publicats en aquesta pàgina web seran convocades i informades de nou per aquest mateix canal. No obstant això, poden enviar un correu electrònic a l'adreça seleccio@amb.cat i facilitar un correu electrònic si volen rebre un avís quan es reprengui l'activitat.

Puja
Convocatòries
Obert el termini de presentació de propostes per al concurs d'idees de les armilles de Lesbos fins al 30 de juny.

Més informació

Ajuts a noves activitats econòmiques ECSS: el termini de presentació de sol·licituds queda en suspens i, oportunament, s'informarà de la pròrroga i del nou termini resultant.

Puja