Nova aliança entre l'AMB, TMB i l'ACCD

Tornar

| Tema: Cooperació internacional

La suma de sinèrgies i objectius comuns en les actuacions de cooperació és un dels principals reptes d'aquesta iniciativa

Cooperació
Establir un espai nou de concertació i coordinació és l'objectiu del conveni signat entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (ACCD), l'AMB i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que permetrà identificar el valor afegit de cadascuna de les institucions i concretar actuacions conjuntes de desenvolupament, educació per al desenvolupament i acció humanitària, així com en els vincles que es puguin establir en el marc de cada un dels plans directors.

Entre els àmbits de treball conjunt previstos en el conveni destaquen les estratègies de comunicació, sensibilització i incidència en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i l'educació per al desenvolupament; la coordinació institucional de l'acció de cooperació al països socis;  l'intercanvi d'informacions sobre context i accions en els països socis prioritaris on coincideixin les tres institucions, i el treball conjunt i l'aliança per a l'obtenció de finançament internacional.

Les accions conjuntes s'articularan mitjançant l'elaboració de plans de treball per part d'una Comissió Mixta integrada per membres de les tres entitats.

El conveni ha estat signat a la seu de l'AMB per la directora general de Cooperació al Desenvolupament, Marta Macias, el vicepresident de l'AMB, Jordi Portabella, i el vicepresident executiu de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Dídac Pestaña.