3E Un passatge com a node de centralitat

Tornar
3E
Data:
Del 19.12.14 al 20.02.15
Estat:
Finalitzat
Municipis:
Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts


Un passatge com a node de centralitat, a l'encreuament de la N-340 sobre el Llobregat (Quatre Camins) i els marges del riu als municipis de Sant Vicenç dels Horts i de Molins de Rei.
Premi i mencions

Acta del jurat de l'emplaçament 3E

S'ha atorgat el premi a la proposta:
  • Passatge a la identitat de Ferran Viladomat Serrat i Carles Esquerra Julià.
Les següents propostes tenen mencions:
  • Filar prim de Laura Coma Fusté, Alex Alesina Donada, Helena Arnaste Pérez, Joana Descals Martín i Sandra Alcázart Torrecillas.
  • Reciclar el paisaje tecnocrático d'Alessandra Caprini, Oscar Arroyo i Valentina Molinari.
  • Fòrum Km0 de Catalina Salvà Matas i Héctor Ortín Isern.

Proposta premiada:

PASSATGE A LA IDENTITAT

Es planteja una proposta capaç de connectar els termes municipals de Sant Vicenç dels Horts i Molins de rei mitjançant un eix verd, aquest al estar conformat per dos elements com son el pont i la riera acaba agafant dos caràcters diferents però complementaris, un, més urbà, connecta els dos municipis per l'antic pont de la N-340 en un passeig per vianants, l'altre, de marcat caràcter agrari, manté els horts actuals i els connecta amb la resta d'horts del parc agrari del Llobregat.

El primer pas per al projecte es la resolució del nus viari existent entre la N-II i la N-340, per aquest nus, actualment s'han convertit en vies de connexió i recolzament dels nuclis urbans de la zona metropolitana. Al llarg de la N-340 i reconverteix l'ús dels altres quatre en espais per al vianant, dotant-los de activitats i equipaments com poden ser lloguer de bicis, espais de descans, quioscos, circuits esportius a l'aire lliure, zones d'activitats, un mirador i horts urbans, en resum, d'un espai per compartir i cultivar no només plantes sinó el coneixement col•lectiu i la memòria històrica del lloc.

Es planteja la creació de dos places una a cada extrem de la via, vinculades a espais importants i de forta afluència de persones, com són l'estació de quatre camins i l'accés a Molins de rei.

Autors: Ferran Viladomat Serrat, Carles Esquerra Julià.

Descarregar la proposta


Propostes amb menció:

FILAR PRIM

Es planteja una nova mirada,  entenent que la mobilitat ràpida ja es fa a traves de l'A-2 , E-90 i el nus de la B-24, afegint una nova rotonda i creuament transversal a l'alçada de Pallejà, alliberant així la N-II i la N-340 de l'esforç infraestructural. Es pretén donar al vianant la importància que reclama, afavorint-ne sempre el seu moviment.

En segon lloc es retorna la lògica  topogràfica de la vall del Llobregat deixant respirar la Riera de Cervelló i lligant-la  amb les muntanyes que la serveixen i amb el riu on desemboca. En aquesta restitució es planteja la divisió en dos nivells, creant una rotonda semi-recolzada a cota 6m en la posició del nus actual que, per una banda, deixa creuar el verd a peu pla i amb ell el pas per vianants. 

En aquesta nova mirada es pren com a punt fonamental la necessitat d'emfatitzar els potencials del lloc com a centre intermodal de referència . El marcat caràcter industrial de la zona requereix tenir una bona logística i el nou centre recull cada dia en hora punta un elevadíssim nombre de treballadors, potencials usuaris d'aquesta àrea i del qual se'n desprenen els nous usos incorporats; un gran espai d'aparcament de fàcil accés, un punt de servei gasolinera i un gran espai de restauració amb supermercat i espai de lleure.

Autors: Laura Coma Fusté, Alez Alesina Donada, Helena Arnaste Pérez, Joana Descals Martín, Sandra Alcázart Torrecillas.

Descarregar la proposta


RECICLAR EL PAISAJE TECNOCRÁTICO

L'objectiu principal de la proposta és la integració de l'àmbit de Quatre Camins amb el seu entorn social, el corredor verd, la riera i el Llobregat. Mitjançant la construcció d'una rotonda, inclosa en el PGOU de Sant Vicenç dels Horts. S'entén que el nus viari ha quedat desfasat i sobredimensionat donat que la BV2002 avui dia és una via de caràcter local i la N340 intermunicipal.

La proposta es recolza en la creació d'un  passatge amb forma d'arc accessible per vianants i ciclistes que soluciona les connexions internes fins a l'estació intercanviadora i les parades d'autobús. Es proposa com a "procés d'hibridació" amb nous enfocaments socials, ecològics, urbans, estètics i ètics. Així doncs, el nus ara es converteix en un espai públic protagonista i capaç de valoritzar l'entorn natural (la riera, els horts i el riu)

Autors: Alessandra Caprini, Oscar Arroyo, Valentina Molinari.

Descarregar la proposta


FÒRUM KM0

Es proposa aprofitar la pertinença del lloc al Parc Agrari del Baix Llobregat com a eina per a resoldre les seves febleses.

El node de Quatre Camins, node de centralitat viària del territori, s'aprofita com a nou punt d'accés al Parc Agrari, coincidint amb la proximitat (300m) del primer tram significatiu de d'horts del marge dret del Parc, es proposa aquí el Km.0 del Parc: una primera porta del Parc Agrari, pels visitants forans i locals. Es pretén evocar el paisatge previ: un paisatge fluvial modelat per l'agricultura. La intervenció no serà una geometria imposada sinó que naixerà de les traces i dels elements del mateix territori.

La proposta es basa en 3 idees:
  1. Una nova porta pel Parc: el Km.0: El nou Km.0 del Parc Agrari és un punt accessible dins el Parc.
  2. Un camí que arriba a tot: Es proposa un camí accessible, de lligam, digne,  i equipat, resolent les deficiències de connexió actuals.
  3. Un sistema recuperat: l'aigua: Es proposa la recuperació dels antics traçats de les sèquies d'irrigació dels horts i, aprofitant les parcel•les abandonades, la introducció de tres basses vinculades a les noves places del Parc.
El sistema agrícola-fluvial s'estira cap als Quatre Camins i l'inunda amb la seva identitat recuperada. El paisatge relaciona individu i infraestructures. El paisatge fa llegible la memòria del lloc.

Autors: Catalina Salvà Matas, Catalina Salvà Matas, Héctor Ortín Isern.

Descarregar la proposta
El concurs proposa abordar 2 escales de projecte a nivell d'idees: EEE, d'estudi i exploració d'un àmbit i PPP, de proposta d'actuacions per la millora d'un passatge o passatges que estan dins de l'àmbit.

Dossier tècnic

Làmina emplaçament 3E

Versión en castellano

Dossier técnico
Taula d'experts locals:

Carles Llop, Director del Programa "Passages" de l'IVM a Barcelona.Noemí Martínez, Cap de l'oficina de Projectes i Disseny Urbà de l'AMB.
Loles Herrero, Arquitecta del Serveis de Planejament Urbanístic de l'AMB.
Mercedes Blai, Cap de l'Àrea de Serveis al Territori de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Robert Juvé, Cap d'Urbanisme de l'Ajuntament de Molins de Rei.

Vocal extern:

Xavier Segura, Director de Serveis d'Espais Públics de l'AMBJurat Metropolità:

President
Ramon Torra
Ramon M.Torra i Xicoy
Gerent AMB

Arquitecte per la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (1980).  Actualment, gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona  i conseller delegat de l'IMPSOL (Institut Municipal de Promoció del Sòl). Fou director de Serveis Tècnics de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona fins l'any 2011 i anteriorment, arquitecte municipal i director de Serveis Territorials a l'Ajuntament de Granollers entre els anys 1982 i 1992. Ha estat redactor del Pla Territorial Metropolità de Barcelona i és professor en diferents cursos de màster i postgrau de la UPC i la EAPC.

Vocals
Josep Maria Carreras
Josep Maria Carreras
Director de Serveis d'Urbanisme de l'AMB

Arquitecte expert en l'àmbit de l' urbanisme. Va iniciar la seva activitat professional com a tècnic a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, posteriorment al 1990 fou el cap de Servei de Documentació d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Al 2001 va ser nombrat cap de Servei d'Informació Territorial i Coordinació Tècnica de la Mancomunitat de Municipis i actualment es director de Serveis d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Mireille Apel-Muller
Delegada general de l'IVM

Delegada general de l'Institut pour la Ville en Mouvement/PSA Peugot Citroën. Ha coordinat el programa internacional de l'IVM "Passages, espaces de transition pour la ville du 21è siècle" convocat des del 2014. Ha participat a l'exposició internacional "El carrer és de tots !" i en el catàleg . Durant el 2012, ha co-dirigit el col·loqui internacional de Cerisy-la Salle sobre "Le Génie de la marche".

Pierre-Atain Trévelo
Agència TVK / Trevelo & Viger-Kohler Architects
        
Fundador de l'agència TVK/Trevelo & Viger-Kohler Arquitectes i Urbanistes. Arquitecte DPLG, diplomat per l'Escola d'Arquitectura de la Ciutat i dels Territoris de Marne la Vallée al 1999. Màster en Disseny d'arquitectura i urbanisme per la Harvard School of Design al 2004. Professor al Màster d'Urbanisme del Institut d'Estudis Polítics de Paris del 2006 al 2010. Membre del Consell Científic del Taller Internacional de Gran Paris.
Manuel Ruisánchez
Arquitecte i vocal del COAC

Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Professor del Departament d'Urbanisme i Ordenació de Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya i professor del Master de Paissatge U.P.C. Soci-fundador de Ruisánchez Arquitectes el 1997. Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i Urbanisme 2012 (Fàbrica de Creació Fabra & Coats). Vocal de Cultura del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya des de 2014.

Enric Batlle
Arquitecte

Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Doctor-arquitecte des del 2002 amb la tesis "El jardí de la Metròpoli" premi extraordinari de doctorat, premi Lluís Domènech i Montaner al 2005 i Premi FAD de Teoria i Crítica d'Arquitectura al 2012. Soci co-fundador de Batlle i Roig Arquitectes des del 1981,  exerceix de professor titular del Departament d'Urbanisme i Ordenació de Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Rosa Rull
Arquitecte

Arquitecte per l'Escola Tècnica d'Arquitectura de Barcelona, sòcia cofundadora de Bailo Rull Arquitectura. Professora invitada de Projectes de l'Escola Politècnica Superior d'Alicante, professora de Projectes de la Universitat Internacional de Catalunya.

Amadeu Santacana
Arquitecte

Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès al 2000 (ETSAV-UPC), i doctor (Phd) amb la recerca "El acontecimiento en un mundo como yuxtaposición" al 2013 a l'ETSAB-UPC (Barcelona). Actualment és professor Associat del Departament de Projectes a l'ETSAV des de 2005, i Associate Professor de The Illinois School of Architecture, també ha donat classes a l'ETSAM-UPM (Madrid), ESARQ-UIC, EINA i ELISAVA.  Cofundador de Nug Arquitectes des de 2000.

Acta del jurat per a tot el concurs
El concurs presenta 6 àmbits d'exploració i proposta que es desenvoluparan en tres llançaments de dos emplaçaments cadascun, entre el mes d'octubre 2014 i el mes de febrer de 2015 segons el calendari especificat a les bases generals.

Fins la data d'inici de cada emplaçament no s'exposarà cap informació relacionada, de manera que tothom que hi participi ho faci en les mateixes condicions.

Les propostes es presentaran per correu administratiu o personalment abans de la data de finalització del termini especificat a cada emplaçament objecte de concurs, a la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Bases

Bases del concurs d'idees "Passatges Metropolitans"
Bases del concurso de ideas "Pasajes Metropolitanos"

Formulari d'inscripció


Model d'equivalència entre el lema i els participants

Documentació addicional

Marc introductori del Programa Internacional Passages de l'Institut pour la Ville en Mouvement:

Número 1 de la revista Passages (introducción al programa del IVM)

Artículo de orientación de Marcel Smets

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...