• Article 22
    Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 3r. Dels serveis
  • Article 23
    Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 3r. Dels serveis
  • Article 24
    Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 3r. Dels serveis