• Article 13
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres
 • Article 14
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres
 • Article 17
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres
 • Article 18
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres
 • Article 19
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres
 • Article 15
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres
 • Article 16
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres
 • Article 20
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres