• Article 7
    Ordenances de Rehabilitació - Títol II. Marc urbanístic - Capítol 1r. De les zones i les edificacions
  • Article 8
    Ordenances de Rehabilitació - Títol II. Marc urbanístic - Capítol 1r. De les zones i les edificacions
  • Article 9
    Ordenances de Rehabilitació - Títol II. Marc urbanístic - Capítol 1r. De les zones i les edificacions