• Article 200 - Tiana
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi
 • Article 196 - Cornellà
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi
 • Article 197 - El Prat de Llobregat
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi
 • Article 199 - Sant Boi de Llobregat
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi
 • Article 198 - L'Hospitalet de Llobregat
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi