• Article 187 - Règim de l'edificació
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
 • Article 190 - Normativa aplicable
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
 • Article 191 - Contingut de la normativa
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
 • Article 193 - Limitacions
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
 • Article 194 - Àmbit del planejament
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
 • Article 195 - Usos
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
 • Article 188 - Classificació de les zones
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
 • Article 189 - Plans especials i Estudis de detall
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
 • Article 192 - Tipus d'ordenació
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior