• Article 131 - Declaració de ruïna i acord de demolició
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 2a. Edificis ruïnosos i enderrocaments
 • Article 136 - Apuntalament de l'edifici
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 2a. Edificis ruïnosos i enderrocaments
 • Article 137 - Enderrocament d'edificis
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 2a. Edificis ruïnosos i enderrocaments
 • Article 132 - Expedient
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 2a. Edificis ruïnosos i enderrocaments
 • Article 133 - Procediment general
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 2a. Edificis ruïnosos i enderrocaments
 • Article 134 - Procediment en altres supòsits
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 2a. Edificis ruïnosos i enderrocaments
 • Article 135 - Ruïna imminent i desperfectes reparables
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 2a. Edificis ruïnosos i enderrocaments
 • Article 138 - Runes
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 2a. Edificis ruïnosos i enderrocaments