• Article 123 - Precaucions durant l'execució de les obres
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 1a. Disposicions generals
 • Article 125 - Grues-torre
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 1a. Disposicions generals
 • Article 128 - Obres que afecten l'estructura
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 1a. Disposicions generals
 • Article 129 - Tècnic titulat
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 1a. Disposicions generals
 • Article 130 - Responsabilitat del constructor
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 1a. Disposicions generals
 • Article 121 - Condicions de solidesa
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 1a. Disposicions generals
 • Article 122 - Tanques de precaució
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 1a. Disposicions generals
 • Article 124 - Aparells elevadors
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 1a. Disposicions generals
 • Article 126 - Parallamps
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 1a. Disposicions generals