• Article 98 - Disposicions aplicables
    Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament - Secció 1a. Prevenció d'incendis
  • Article 99 - Ordenances municipals de prevenció d'incendis
    Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament - Secció 1a. Prevenció d'incendis
  • Article 100 - Ordenança metropolitana sobre prevenció d'incendis
    Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament - Secció 1a. Prevenció d'incendis