Suport

La col·laboració entre l'AMB i la Fundació BCN Formació Professional permet ampliar l'àmbit d'actuació de la Fundació a tot el territori metropolità.

Estudiants a l'aula digital

Accions de suport

La formació professional és fonamental per al desenvolupament del teixit productiu metropolità i, per a les persones i la millora de la seva ocupabilitat. Les accions de suport s'encaminen a:
 • Foment i suport a la innovació en l'FP acompanyant centres de l'AMB en processos i projectes d'innovació.
 • Organització de taules sectorials (TSFI) de reflexió i debat sobre l'FP, territori i mercat laboral i accions de foment de la relació entre centres i empreses.
 • Impuls de l'Observatori com a eina de coneixement i anàlisi de les tendències de l'FP i el mercat de treball.
 • Internacionalització de la FP amb projectes i accions destinats a promoure la mobilitat dels alumnes i centres FP.
 • Difusió de la oferta d'FP del territori a través de la Guia FP.
 • Taula sectorial de Formació Industrial (TSFI)
  La TSFI aplega representants de centres d'FP, d'empresa, ensenyament, indústria, centres tecnològics, patronals i sindicats. Té com a objectiu posicionar Barcelona i l'Àrea Metropolitana no només com un pol de serveis, sinó també com a node industrial internacional d'empreses competitives basades en el talent, i aquí la Formació Professional té un paper clau en formar aquest talent els propers anys.

  Fruit del treball de la Taula es va elaborar l'estudi: Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona: sector indústria 4.0 que analitza quins perfils d'FP podran donar resposta a les necessitats i oportunitats que generi la indústria 4.0.

  Sector Indústria 4.0
 • Internacionalització
  Projectes i accions destinats a promoure la mobilitat dels alumnes d'FP, del professorat i dels equips directius:

  Projectes Erasmus+
  Acompanyament als centres de formació professional de l'àrea metropolitana en els programes Erasmus+ destinats a estudiants, graduats i docents de Formació professional perquè puguin formar-se o realitzar estades formatives en institucions o empreses de diferents països de la Unió Europea.

  Més informació

Convenis

Per portar a terme aquesta ampliació territorial de les actuacions de la Fundació BCN Formació Professional es compta amb un conveni de caràcter anual:

Conveni 2019
Conveni 2018