Accessibilitat als municipis petits

| Tema: Accessibilitat

Jornada per tractar els problemes comuns d'accessibilitat en aquests municipis metropolitans

El dimecres 12 de desembre es va celebrar a Sant Climent de Llobregat la jornada sobre l'accessibilitat als municipis petits, on més de 40 participants van posar en comú els problemes que es presenten als municipis petits a l'hora d'afrontar aquesta qüestió.

Impulsada per l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, COCEMFE Barcelona i l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, a la trobada es va fer palesa la necessitat de trobar solucions comunes per continuar treballant, de manera conjunta, en l'assoliment de l'accessibilitat universal.

Inaugurada per Montse Pallarès, presidenta de COCEMFE Barcelona, José Antonio Monteagudo, primer tinent d'alcaldia de Sant Climent de Llobregat i Guillem Espriu, coordinador de Programes de Polítiques Socials de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, la jornada també va comptar amb les ponències de Sandra Bestraten, presidenta del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a la demarcació de Barcelona, amb qui es va debatre sobre les competències i responsabilitat de cada administració en l'àmbit de l'accessibilitat, Mercè Corominas, arquitecta experta en redacció de plans d'accessibilitat, amb qui es van tractar els problemes comuns d'accessibilitat als municipis més petits, Xavi Peradalta, arquitecte expert en accessibilitat, i Jordi Serratosa, expert en innovació digital i tecnològica, amb qui es va tractar la diagnosi, l'anàlisi i les accions a curt termini en matèria d'accessibilitat. 

Documents relacionats
On
Marker
Casal de Cultura de Sant Climent Sant Climent de Llobregat